Veckoplanering HT 2011

Vecka 51:

Läxa till onsdag är det här inlägget:  http://hif1201.skolbloggen.se/2011/12/12/ett-delat-och-ett-forenat-land-tyskland/.

Jasmine kommer att tala om första världskriget, Lena (?) och Madeleine om andra världskriget och David om Kalla kriget. Därefter kommer jag att prata om utvecklingen i Tyskland under 1900-talet och så ska vi se filmen Good bye Lenin. Jag har pratat med Lisa om att vi kan få fortsätta se den på hennes svensklektion, så att vi hinner se den klart.

Här kommer bilder från innebandyturneringen. Vad bra ni kämpade!

Och så en liten julhälsning:

Vecka 50:

Ni får 30 minuter till förberedelser. Sedan redovisar ni era fördjupningsområden. Uppgiften (som ni också jobbade med förra veckan) ligger här:  http://hif1201.skolbloggen.se/2011/12/06/fordjupning-i-1900-talets-historia/.

vecka 49:

Ni arbetar med en sista fördjupningsuppgift som redovisas vecka 50 (nästa vecka). Uppgiften ligger här:  http://hif1201.skolbloggen.se/2011/12/06/fordjupning-i-1900-talets-historia/.

Vecka 47 och 48:

Vi fortsätter med demokratins utveckling. Svara på frågorna i respektive avsnitt genom att skriva kommentarer på respektive inlägg:

och tittar på inledningen till filmen Titanic. Hur syns till exempel klassmotsättningarna, könsdiskrimineringen och den stora tilltron till tekniken? Filmen utspelar sig i flera tidsplan – vilka och hur påverkar det vår upplevelse av filmen?

Vecka 46:

Läxa till onsdagen 16/11: att vara färdig med kommentarerna till uppgifterna som vi jobbade med på lektionstid v 45 här på bloggen (frågor om hur man bor och frågor kring hur familjen ser ut genom historien). Blev du inte färdig med dessa kan du söka fakta på nätet ifall du inte har boken hemma – frågorna är nämligen inte beroende av att du har boken till hands: http://hif1201.skolbloggen.se/2011/11/07/hur-man-bodde-forr/ och http://hif1201.skolbloggen.se/2011/11/07/familjen-forr-och-nu/.

Vi börjar lektionen med att gå igenom dessa två avsnitt. Därefter ska vi jobba med demokratins utveckling i Sverige.

Vecka 45:

Läxa till onsdag v 45 är att leta fakta kring sjukdomar. Frågorna ligger här: http://hif1201.skolbloggen.se/2011/10/26/sjukdomarnas-och-lakekonstens-historia/ Du redovisar genom att skriva en eller flera kommentarer på inlägget med frågorna.

När vi träffas ska ni berätta om sjukdomarnas och läkekonstens historia. Ni får använda era anteckningar som stöd. Jag vill dessutom att var och en av er ska berätta något som ni hittat som ni tycker är intressant och/eller viktigt.

Därefter ska vi jobba med hur man levde förr (s 180-183 i boken) http://hif1201.skolbloggen.se/2011/11/07/hur-man-bodde-forr/ och familjen förr och nu (s 194-203) http://hif1201.skolbloggen.se/2011/11/07/familjen-forr-och-nu/.

Blir det tid över så tittar vi på avsnittet om ”På väg mot jämställdhet” s 194-199.

Vecka 44:

Lov!

Vecka 43:

Läxa till i dag att kunna redogöra för Israel-Palestina-konflikten och att kunna berätta om hur synen på brott och straff har sett ut och förändrats (alltså det som ni jobbade med förra onsdagen).

Ni kommer att få tillbaka era skriftliga förhör kring 11-septemberattackerna och så pratar vi om de frågor som ni då jobbade med.

Därefter ska vi jobba med ett avsnitt om sjukdomar och sjukvård.

Vecka 42:

Frågeställning Israel-Palestina-konfliktenUppgift 1: Läs vad som står i läroboken om Israel-Palestinakonflikten (Alla tiders historia Bas, s 217-220) och jämför och komplettera med det material ni hittat när ni själva letat fakta på nätet (detta skulle ni ha publicerat som kommentarer till mitt inlägg om uppgiften  http://hif1201.skolbloggen.se/2011/10/05/israel-palestina-konflikten/). Samtidigt som ni läser ska ni skapa egna tankekartor över det viktigaste. Utgå från frågorna: Var? Vad? När? Orsaker? Följder?

Uppgift 2: Läs om brott och straff genom tiderna (Alla tiders historia Bas, s 190-193). Beskriv hur synen på brott och straff har varit och förändrats.

 • Vad har man har tyckt är brottsligt har det förändrats något?
 • Hur har straffen sett ut och förändrats (hårdare, mildare, vilka typer av straff)?
 • Hur har samhället betraktat och behandlat brottslingar och har detta förändrats något (hur ser man till exempel på straffet – är det främst fråga om vård av de skyldiga, skydd för samhället eller hämnd)?

När du läst sidorna i boken och plockat ut det viktigaste, ska du söka mer material på nätet: hur ser man på brott och straff i dag och hur ser det ut i andra länder? Vilka länder har till exempel dödsstraff? Vilka typer av brott kan leda till livstids fängelse respektive dödsstraff? Vilka typer av dödsstraff finns det i olika delar av världen?

Läxa till nästa vecka är med hjälp av era anteckningar från i dag

 • kunna redogöra för Israel-Palestinakonflikten och
 • kunna redogöra för hur samhället har sett på brott och straff och jämföra med hur det ser ut i dag.

Vecka 41:

På onsdagen är det A-dag vilket innebär att vi inte träffas för historia, utan vi kommer att ha klasskonferenser och andra spännande aktiviteter, medan ni är lediga.

Frågeställning Israel-Palestina-konflikten

Dessa frågor kan du ställa när du letar efter information.

Ni har i läxa att ta reda på mer om Israel-Palestina-konflikten:  Vad? När? Var? Hur? Varför? Följd? Kolla vad som ni kan hitta med hjälp av Internet, tidningar och/eller böcker. Börja gärna med NE och Wikipedia.

Ni redovisar på bloggen det material som ni hittar som ni tycker är intressant (via kommentarsfunktionen på det här inlägget  http://hif1201.skolbloggen.se/2011/10/05/israel-palestina-konflikten). Nästa gång vi träffas kommer vi att titta på vad ni kommit fram till. Vi kommer då också att läsa avsnittet om ”Israel-Palestinafrågan” i boken (s 217-220).

Vecka 40:

Läxa: Vad? När? Var? Hur? Varför? Följd?

Läxa: ta reda på lite om Israel-Palestina-konflikten: Vad? När? Var? Hur? Varför? Följd? Kolla vad som ni kan hitta med hjälp av Internet. Börja gärna med NE och Wikipedia.

11 september-attackerna

 

Läxa: Ni ska också kunna återge vad vi talat om kring 11 september-attackerna.

Bilder på våra anteckningar på tavlan kring 11 september-attackerna och kring terrorism ligger i bloggdelen: Våra anteckningar kring 11 september-attackerna.

Vi hade ett skrifligt förhör och frågorna var:

1) Vilka frågor kan man ställa när man vill fördjupa sig i ett område?
2) Berätta allt du kan om 11 septemberattackerna! Utgå gärna från dina frågor.
3) Vad innebär ”historisk medvetenhet”, ”historiskt perspektiv” och att vara ”källkritisk”?

Vecka 40 kommer vi att börja använda en bok som heter Alla tiders historia Bas och vi börjar med enligt ert önskemål, ”Folkmord och politiska massmord” (s 212-216). Ni får gärna därefter önska ytterligare ett eller flera av de teman som finns i slutet av boken.

Vecka 39:

Läxa: att fylla på materialet om 11 september.

 • Angående orsakerna: Hittar ni opartiska förklaringar till vad som skedde? Har förklaringarna ändrats med tiden? Har man till exempel hittat bakomliggande motiv till attacken och/eller till hur USA valde att reagera?
 • Vilka följder fick attackerna? Ekonomiskt, militärt, enas man mot en gemensam fiende,
 • Jämför med andra terrorattentat! Jämför hur man väljer att agera efteråt! Likheter och skillnader?

Vecka 37 och 38:

Vi jobbar med vad som hände den 11 september och försöker sätta in det i sitt historiska sammanhang.

Uppgiften ligger här http://hif1201.skolbloggen.se/2011/09/13/vad-hande-egentligen-9-september-2001/ och ni har i läxa till onsdagen den 21/9 att hitta bakgrund och följder och se om ni kan hitta andra händelser som man kan jämföra med (till exempel andra terrorattentat eller terrorgrupper eller sätt att bemöta terrorn på).

Vecka 34, 35 och 36: introduktion

Vecka 34 visar jag kursbloggen. Därefter jobbar vi med några gruppuppgifter kring temat ”Vad är historia” och vad kan vi använda våra kunskaper i historia till:

Vecka 35 redovisar ni era intervjuer (OBS LÄXA till onsd 31/8: att göra intervjun).

Vi kommer också att se en dansk tecknad film ”Den vidunderliga världshistorien” som på ett kortfattat och humoristiskt sätt ger en historisk överblick och en tidsaxel att hänga upp studierna på. Avslutningsvis går vi igenom några centrala historiska begrepp och diskuterar:

 • Vad är historia?
 • Varför läser vi historia?
 • Vad är viktigt i historien?
 • Vilka är historiens drivkrafter (varför blir det som det blir, varför sker det som sker)?
 • Vad påverkar en människas historiemedvetande?

Och så går vi igenom kursmålen och betygskriterierna för kursen och diskuterar hur kursen ska läggas upp. Vad är ni redan bra på och vad behöver ni jobba extra med? Vad tycker ni är viktigt? Vad har ni för önskemål?

Jag hoppas och tror att vi kommer att få en lärorik, rolig och spännande termin tillsammans!

 

Kommentera