Sjukdomarnas och läkekonstens historia

Nu ska vi titta lite på sjukdomarnas och läkekonstens historia. Jag vill att ni ska känna till några historiskt sett vanliga men allvarliga sjukdomar och veta lite om vad man förr trodde att dessa sjukdomar berodde på och hur de spreds och vad man tror i dag. Skriv svaren på frågorna som en kommentar till detta inlägg:

 • Under olika perioder i historien har människor drabbats av olika sjukdomar. Ge exempel på några vanliga sjukdomar och när de var vanliga! Berätta också vilka symptom man får av dem!
 • Berätta vad man trott att respektive sjukdom har haft för orsak och hur man behandlat dem! Från början visste man ju inte så mycket, men man försökte ändå hitta förklaringar och dessa förklaringar påverkade hur man försökte bota sjukdomarna.
 • Många av de sjukdomar som nämns i boken var vanliga i Sverige förr och är fortfarande vanliga i vissa delar av världen. Ge exempel på sådana sjukdomar och berätta var de finns än i dag.
 • Var vi sjukare förr eller är vi sjukare i dag? Vad tror du? Vad gör att sjukdomar sprids? Vad talar för det ena respektive det andra?

Är det någon särskild sjukdom som särskilt intresserar dig så fördjupa dig gärna lite extra i den och redovisa det här på bloggen! Via SO-rummet kan du få många bra tips på material att ta en titt på: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/historia-om-lakekonst-och-sjukdomar

Själv skulle jag här vilja nämna blodförgiftning. Det var förr svårt att ha ordentlig hygien och man visste inte riktigt vad blodförgiftning berodde på. Därför kunde enkla sårskador få allvarliga konsekvenser. Kommer du till exempel ihåg hur det gick för Alfred i Emil i Lönneberga? Titta ca 4½ minut in i det här filmklippet så får du se:

Här får du se hur dålig han blir och hur nära det är att han stryker med. Lyssna också till Krösamaja och lägg märke till hur man i gammal folktro ansåg att man kunde bota sjukdomar.

Alla hade tyvärr inte turen att ha en Emil och en doktor kunde rädda dem …

Här kan du se hur doktorn tvättar tummen och tömmer den på var, men eftersom penicillinet fortfarande inte upptäckts så var det osäkert om det skulle räcka:

Här kan du läsa mer om penicillinet: http://www.ne.se/enkel/penicillin och här kan du se en mycket intressant film om bakterier och antibiotika och framtiden: http://www.ne.se/enkel/antibiotika#http://www.ne.se/modals/view_film.jsp?mediaId=875||facebox

Brott och straff genom tiderna

Läs om brott och straff genom tiderna (Alla tiders historia Bas, s 190-193). Beskriv hur synen på brott och straff har varit och förändrats.

 • Vad har man har tyckt är brottsligt har det förändrats något?
 • Hur har straffen sett ut och förändrats (hårdare, mildare, vilka typer av straff)?
 • Hur har samhället betraktat och behandlat brottslingar och har detta förändrats något (hur ser man till exempel på straffet – är det främst fråga om vård av de skyldiga, skydd för samhället eller hämnd)?

När du läst sidorna i boken och plockat ut det viktigaste, ska du söka mer material på nätet: hur ser man på brott och straff i dag och hur ser det ut i andra länder? Vilka länder har till exempel dödsstraff? Vilka typer av brott kan leda till livstids fängelse respektive dödsstraff? Vilka typer av dödsstraff finns det i olika delar av världen?

Via SO-rummet kan du exempelvis hitta användbart material: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/brott-och-straff-forr.

Lycka till!

Terrordåd och folkmord

Vi har nu talat om terrorattentat och som avslutning hade vi ett skrifligt förhör och såg en film: Möte med ondskan. Filmen handlar om en man som vill förklara för sin dotter varför han snart ska spränga sig själv och en massa människor i luften. Fadern ger sin dotter följande tre råd:

 1. Forsätt min kamp för demokrati och emot enpartistater och förtryck.
 2. Om du tycker att något verkar skumt, följ pengarna så hittar du orsaken.
 3. Tänk kritiskt, ifrågasätt allt, även mig.

Visst är råden tänkvärda!

I samband med filmen finns ett offentligt upprop underskrivet av en massa skådespelare, journalister och författare. Detta upprop diskuterade vi:

 • Varje år mördas flera tusen kvinnor, män och barn i terrordåd utförda av enskilda individer, grupper eller regeringar.
 • 11 september 2001 mördades 3018 kvinnor, män och barn.
 • I de militära krigshandlingarna efter 2001 års terrordåd i världen mördades ytterligare kvinnor, män och barn. Antalet döda ligger mellan 10 000 och 50 000. Ingen har brytt sig om att räkna efter.
 1. Varför gör vi skillnad på demokratiska regeringars terrorhandlingar och andras?
 2. Hur länge till ska vi tro att bomber, oavsett om de är fästa på människokroppar eller släpps från flygplan, är lösningen på världens problem?
 3. Hur länge till ska vi hyckla med att alla människors liv har lika värde?

Från terror är steget inte så långt till folkmord. Här är våra anteckningar:

Lektionsanteckningar v 40

Vad hände egentligen 11 september 2001?

Uppgift:

Nu i september är det 10 år sedan terrorattackerna den 11 september 2001. Dagens uppgift är att du ska försöka ta reda på vad som egentligen hände och att du ska försöka sätta in händelserna i ett historiskt sammanhang.

 • Försök ta reda på vad som hände!
 • Försök att ta reda på bakgrunden till det och följderna av det.
 • Jämför med andra terroristgrupper, andra terrordåd och andra sätt att agera efteråt.
 • Använd dig av olika texter, bilder, medier och andra källor. Ta ställning till dessas tillförlitlighet och värde! Berätta hur du resonerar när du tänker källkritiskt och ge tips på bra material!
 • Har bilden av vad som verkligen hände den 11september hela tiden sett likadan ut eller har bilden förändrats?
 • Finns det grupper av människor som har olika versioner av vad som hänt och finns det olika intressen i detta?

Eleven ska …

 • kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv, och
 • kunna diskutera tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och andra källor.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

 • Eleven redogör för bakgrund till och sammanhang kring olika historiska skeenden och företeelser.
 • Eleven sätter in sin egen tillvaro i ett historiskt sammanhang.
 • Eleven redogör för grundläggande källkritiska principer.

Kriterier för betyget Väl godkänt

 • Eleven förklarar bakgrund till och sammanhang kring olika historiska skeenden och företeelser.
 • Eleven gör jämförelser och ger exempel på tolkningar av sammanhang.
 • Eleven visar hur olika perspektiv och historiesyn ger olika historieskrivning.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

 • Eleven visar förmåga att kritiskt tolka fakta och sammanhang.
 • Eleven för resonemang om historiska problem och källor.

Intervjua en äldre släkting, Intro 2b

Intervjua någon som är minst en generation äldre än du och helst samma person som du skrev kring i uppgift B. (Om det är samma person kan du gärna visa honom eller henne vad du kommit fram till när du satt in honom eller henne i ett historiskt sammanhang. Det du tagit upp där kan inspirera ert samtal.)

Välj tillsammans något ämne som ni särskilt ska tala om, t ex ”hur var det att vara barn när du var liten?/ hur var det att gå i skolan?/ hur var det att börja arbeta?/ hur upplevde du andra världskriget?/ hur upplevde du det kalla kriget?/ vad tänkte du när muren mellan Öst- och Västberlin föll och när Sovjetunionen splittrades?”…. (Spela gärna in intervjun. Det kan vara kul för dig att ha efteråt.)

När vi träffas nästa gång ska du berätta lite kort för klassen vem du har intervjuat, denne persons relation till dig, hur gammal han eller hon är, lite om hans eller hennes bakgrund (hemort, studier, arbete, familj, intressen…), vad ni särskilt pratade om och lite av det som kom fram under din intervju. Tänk på att det oftast blir mycket mer intressant för dina åhörare om du är personlig och beskriver några saker detaljerat. Om mormor tyckte att det var roligt (eller tråkigt) att gå i skolan så är det intressant för oss som lyssnar att få veta varför, att få höra exempel på roliga (eller tråkiga) saker med skolan. Förstår du vad jag menar?

Du ska också skriva lite kort om din intervju. Det du skrivit ska du posta som en kommentar till detta inlägg. Du behöver inte skriva ut för- och efternamn på den som du intervjuat om du och personen ifråga vill hålla det lite privat, utan det räcker med att du berättar vilken relation ni har, till exempel ”Jag har intervjuat min mamma/min farfar och vi pratade bland annat om hennes/hans tankar och känslor när hon/han fick höra att … /var med om att …

(här kommer några förslag:)

… man röstade för resp emot kärnkraften här i Sverige, Olof Palme mördades, muren mellan öst- och västberlin föll, när Sovjetunionen upplöstes, appartheidlagarna avskaffades i Sydafrika, Kuwaitkriget, attacken mot World Trade Center, Irakkriget, när man förstod omfattningen av folkmorden under förintelsen (II:a vkr), i Rwanda, i Kambodja … etc.

Du kan också fråga om vad man gjorde på fritiden förr  … hur mycket fritid hade man och vad använde man tiden till, fanns tv och i så fall: vad tittade man på, vilket programutbud hade man, när skaffade man sig sin första dator (om man gjorde det), varför blev det så och hur upplevde man det, hur lärde man känna någon att bli kär i, var livet olika för män respektive kvinnor, var det svårare eller lättare att vara ”annorlunda” på något vis …

Du som tycker att det är jobbigt att skriva kan lägga tyngdpunkten på din muntliga redovisning och du som tycker att det är jobbigt att tala inför gruppen kan lägga en längre skriftlig kommentar på det här inlägget och göra den muntliga delen väldigt kort.

 

En äldre släktings tidsaxel, Intro 2a

Vem är äldst i din släkt? Känner du någon annan (utanför släkten) som är ännu äldre? Vem är den äldste person du känner personligen och träffar regelbundet (så pass ofta att du skulle kunna intervjua honom eller henne innan vi träffas nästa onsdag)? Vilket datum och år är han eller hon född?

Ex. Mina mor- och farföräldrar lever inte längre, men min mans farmor lever och hon föddes 1917.

Sätt in den här personen i ett historiskt sammanhang! Skriv upp de stora historiska händelser som ägt rum under hans eller hennes levnadstid.

Ex. Ulla föddes 1917, alltså mitt under ett pågående världskrig och samma år som den ryska revolutionen. Det år som Ulla fyllde 4 år, d v s 1921, så fick Sveriges kvinnor allmän rösträtt. Ulla fyllde 12 år under året för den stora börskraschen i USA 1929… och så vidare…

Några historiska händelser och personer, Intro 1b

Min andra uppgift till er är att ni i gruppen gemensamt ska enas om en historisk händelse eller person som ni snabbt samlar ihop lite material om. Tänk igenom varför ni är intresserade av just det här området! Plocka ut den viktigaste informationen! (Bra frågor: När? Var? Hur? Varför? Vad ledde det till?)

Efter rasten ska er grupp göra en kort redovisning för klassen på ca 5 minuter. Berätta varför ni valde att fördjupa er i denna händelse eller person och sammanfatta det viktigaste av den information som ni fick fram. Skriv gärna något på tavlan och visa gärna någon bild. Försök att göra redovisningen personlig och intresseväckande.