Fördjupa dig

När ni är färdiga med de tre inläggen för vecka 47 och 48, ska ni jobba med följande frågor i valfri ordning.
Tips: Ta de frågor först som intresserar er mest!
Skriv era svar som kommentarer till detta inlägg!
 • De rättigheter som kvinnor kämpade för under 1800-talet är till stor del genomförda. Finns det fortfarande brister i jämställdheten i länder så som Sverige? Hur får man ett helt jämställt samhälle?
 • Kan människor vara jämlika även om det inte är jämställt mellan män och kvinnor?
 • Varför blev Sverige en demokrati? Försök att hitta tecken/att förklara varför det blev som det blev! Jämför gärna med andra länder.
 • Arbetskonflikten i Ådalen 1931 har beskrivits och tolkats olika. Vad beror det på?
 • Varför har samlingsregeringen blivit både lovordad och kritiserad? Vilka för- och nackdelar har samlingsregeringar?
 • Hur kom det sig att socialdemokraterna kunde ha regeringsmakten i hela 52 år efter 1945?
 • Varför anses Sverige ofta ha ett högt internationellt anseende? Tror du att det kommer att bestå? Varför/varför inte?

Tips: Har du testat Qwiki? Verktyget påminner om Wikipedia men du får istället se ett slags bildspel och en kortfattad text som läses upp. Vill man till exempel ha snabb, grafisk information om ett land kan det vara riktigt användbart. Här kan du se en film om ”demokrati”:  http://www.qwiki.com/q/Democracy

View Democracy and over 3,000,000 other topics on Qwiki.

 

Här kan du se en presentation av Simrishamn: http://www.qwiki.com/q/Simrishamn

View Simrishamn and over 3,000,000 other topics on Qwiki.

och om Sverige:

View Sweden and over 3,000,000 other topics on Qwiki.

Visst är det intressant att titta på uppslagsord som man känner till lite om!? Det är lättare att vara källkritisk då.

Demokratins utveckling, del 3

Nästa steg är att fundera över vad som saknas? Vad mer vill och behöver vi ta reda på?

Nedanförstående instuderingsfrågor hittade jag på ”läropaket” på NE. Hur många av dem kan ni besvara redan nu?

Instuderingsfrågor demokrati och statsskick

 1. Vad betyder ordet demokrati?
 2. Var och när uppstod det man anser vara de första demokratierna?
 3. Förklara skillnaden mellan direkt och representativ demokrati.
 4. Vilka fördelar och nackdelar finns med direkt demokrati?
 5. Vilka fördelar och nackdelar finns med representativ demokrati?
 6. Förklara vad majoritetsprincipen innebär.
 7. Förklara vad följande styrelseskick innebär och ge exempel på ett land som styrs på detta sätt:

a)      Monarki

b)      Republik

c)      Diktatur

d)     Teokrati

 1. Vilka friheter och rättigheter ska finnas för att ett land ska anses vara demokratiskt?
 2. Vilka fri- och rättigheter som finns i demokratier saknas oftast i diktaturer?
 3. Vilka problem kan finnas med demokrati? Beskriv och diskutera.

Får du tid över så leta intressanta fakta på egen hand och tipsa oss andra via bloggen genom att citera eller referera från dina källor. Glöm inte att göra källhänvisningar så att vi lätt kan hitta det du läst om vi vill veta mer.

Här kan du få tips på användbart material när du fördjupar dig:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/demokratins-historia

Här kan du se en 4-minutersfilm om hur det ser ut i Kina vad gäller demokratin: http://www.ne.se/lang/demokrati#http://www.ne.se/modals/view_film.jsp?mediaId=466||facebox

 

Demokratins utveckling, del 1

Vi börjar med att se en film om folkrörelserna: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/6087

och så läser vi om demokratins utveckling på riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1515.aspx

Vi börjar med att orientera oss/skaffa oss lite allmänbildning. I boken står det om demokratins utveckling framför allt på sidorna:

 • 49-51 Världen börjar demokratiseras
 • 66-73 Sverige – Från 1800-tal till 1920

Läs sidorna och plocka ut det viktigaste. Svara på frågorna i slutet på varje avsnitt genom att skriva kommentarer till detta inlägg (en kommentar per avsnitt). Jobba gärna i grupp!

 

Familjen förr och nu

Läs s 200-203 och sök mer material på nätet!
Besvara frågorna genom att skriva kommentarer på detta inlägg! (Alla svar finns inte i boken.)
 • Vilka människor ingick ofta i den innersta familjekretsen förr?
 • Hur ser det ut i dag?
 • Varför var skilsmässor så ovanliga förr och vilka skäl kunde man ha för att få ta ut skilsmässa?
 • När blev skilsmässor mer vanliga? Vad gjorde att de ökade?
 • Hur är det i dag?
 • I dag väljer många par att vara sambo, det vill säga leva tillsammans utan att vara gifta. Hur påverkar detta familjebanden anser du? Vilka fördelar respektive nackdelar finns mellan att vara gifta och att vara sambo?
 • När blev det ”tillåtet” att vara homosexuell? Vilka rättigheter har i dag homosexuella par i Sverige och i andra delar av världen?

Är du sugen på att lära dig mer om hur folk levde förr? Här kommer några tips:

Här kan du hitta tips på användbara artiklar hur barn har haft det:  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/barndomens-historia

om mat och matvanor:  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/historia-om-mat-och-matvanor

och om relationer, kärlek och sex:  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/historia-om-relationer-karlek-och-sex

Om du hittar något som du tycker är intressant så klistra in det som en kommentar till detta inlägg även om det inte är ett svar på någon av frågorna!

 

 

 

Länge var homosexualitet förbjuden och ännu längre ansågs det vara en sjukdom. Se den här varningsfilmen (Som tur är skulle inte liknande filmer kunna göras i dag, eller? Är svenskar helt fördomslösa?):

Hur man bodde förr

Läs sidorna i boken: s 180-183. Svara genom att skriva en kommentar på detta inlägg!

 • Hur bodde de flesta svenskar före respektive efter industrialiseringen av Sverige?
 • Vad är Lubbe Nordström mest känd för i dag?
 • När fick vi rinnande vatten och elektricitet och i hemmen och hur påverkade det boendet?
 • Vad menas med ”folkhemmet”?
 • Vad menas med ”miljonprogrammet” och varför skapades det? Hur ser man på miljonprogrammet i dag?

Här ger Per Albin Hansson sin version av ”folkhemmet”:

Så här sa Olof Palme om folkhemmet:

Här kan du lyssna till ett radioreportage av Lubbe Nordström: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=590075 och här kan du läsa hela Lubbe Nordströms skildring av Lort-Sverige (1938):  http://runeberg.org/lortsvrg/.

Men hur är det i dag då? Är det renare och kanske till och med för rent i dag eller finns det fortfarande ett Lort-Sverige? Här kan du läsa en artikel i Sydsvenska Dagbladet om vad forskningen visar:  http://www.sydsvenskan.se/bostad/article95368/Lort-Sverige-pa-vag-tillbaka.html

Brott och straff genom tiderna

Läs om brott och straff genom tiderna (Alla tiders historia Bas, s 190-193). Beskriv hur synen på brott och straff har varit och förändrats.

 • Vad har man har tyckt är brottsligt har det förändrats något?
 • Hur har straffen sett ut och förändrats (hårdare, mildare, vilka typer av straff)?
 • Hur har samhället betraktat och behandlat brottslingar och har detta förändrats något (hur ser man till exempel på straffet – är det främst fråga om vård av de skyldiga, skydd för samhället eller hämnd)?

När du läst sidorna i boken och plockat ut det viktigaste, ska du söka mer material på nätet: hur ser man på brott och straff i dag och hur ser det ut i andra länder? Vilka länder har till exempel dödsstraff? Vilka typer av brott kan leda till livstids fängelse respektive dödsstraff? Vilka typer av dödsstraff finns det i olika delar av världen?

Via SO-rummet kan du exempelvis hitta användbart material: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/brott-och-straff-forr.

Lycka till!

Terrordåd och folkmord

Vi har nu talat om terrorattentat och som avslutning hade vi ett skrifligt förhör och såg en film: Möte med ondskan. Filmen handlar om en man som vill förklara för sin dotter varför han snart ska spränga sig själv och en massa människor i luften. Fadern ger sin dotter följande tre råd:

 1. Forsätt min kamp för demokrati och emot enpartistater och förtryck.
 2. Om du tycker att något verkar skumt, följ pengarna så hittar du orsaken.
 3. Tänk kritiskt, ifrågasätt allt, även mig.

Visst är råden tänkvärda!

I samband med filmen finns ett offentligt upprop underskrivet av en massa skådespelare, journalister och författare. Detta upprop diskuterade vi:

 • Varje år mördas flera tusen kvinnor, män och barn i terrordåd utförda av enskilda individer, grupper eller regeringar.
 • 11 september 2001 mördades 3018 kvinnor, män och barn.
 • I de militära krigshandlingarna efter 2001 års terrordåd i världen mördades ytterligare kvinnor, män och barn. Antalet döda ligger mellan 10 000 och 50 000. Ingen har brytt sig om att räkna efter.
 1. Varför gör vi skillnad på demokratiska regeringars terrorhandlingar och andras?
 2. Hur länge till ska vi tro att bomber, oavsett om de är fästa på människokroppar eller släpps från flygplan, är lösningen på världens problem?
 3. Hur länge till ska vi hyckla med att alla människors liv har lika värde?

Från terror är steget inte så långt till folkmord. Här är våra anteckningar:

Lektionsanteckningar v 40