Fördjupning i 1900-talets historia

 • Petra, Linnea o Mathias: Imperialismen (när? vad? var? varför? hur? följd?) och avkoloniseringen  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
 • Jasmine: Första världskriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
 • Emma och Hanna: Sovjetunionen bildas och hur staten utvecklas under 1900-talet (när? vad? var? varför? hur? följd?)
 • Charlotta: Tysklands utveckling under 1900-talet från första världskriget och framåt  (när? vad? var? varför? hur? följd?) Ev jämföra med till exempel Italien och Spanien.
 • Lena o Madde: Andra världskriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
 • Olle, Tobbe o David: Kalla kriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
Gör så här:
 1. Samla viktiga fakta. Sålla hårt. Använd flera källor (till exempel läroboken, olika digitala resurser på nätet, romaner, filmer, datorspel) och var i samband med det källkritisk. Ta bara med det som du tycker är särskilt intressant och/eller viktigt. Skriv upp nyckelord/en sammanfattning, så att ni vet vad ni vill presentera för gruppen nästa vecka. Kopiera denna så att alla har tillgång till materialet innan ni skiljs åt!
 2. Välj ut illustrationer för det ni ska tala kring: konkreta exempel (till exempel så bör man berätta om kubakrisen när man talar om Kalla kriget och inte bara tala generellt om att det kallas för kalla kriget därför att …), bilder, filmklipp, platser ni ska visa på en karta, saker ni ska skriva på tavlan eller på en PowerPoint …
 3. Reflektera kring det. Gör egna jämförelser och försök att dra egna slutsatser. Tänk källkritiskt kring ditt material och berätta hur du tänkt. På så vis syns det om du har förstått. Dessutom blir din redovisning mycket mer intressant.

När dessa tre delar är färdiga, är det dags för redovisning.

Jag hittade några bra förslag på källor man kan jämföra när man vill träna sig i källkritik:

Wikipedia om Metapedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metapedia
Metapedia om Wikipedia
http://en.metapedia.org/wiki/Wikipedia
Adolf Hitler i Metapedia
http://sv.metapedia.org/wiki/Adolf_Hitler
Adolf Hitler i Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hitler

och

Forum för levande historia
http://www.levandehistoria.se/
Sann historia
http://www.levandehistoria.com/

och

Whitehouse i domännamnet
http://www.whitehouse.com
http://www.whitehouse.de/
http://www.whitehouse.net 
http://www.whitehouse.gov/

 

Här kan du hitta fler tips på webbsidor som man kan jämföra:  http://kollakallans.wikispaces.com/K%C3%A4llkritik+-+exempelsidor

Vet du vad du ska göra när en atombomb exploderar? Se här:

Förklara dessa viktiga begrepp och sätt in dem i ett sammanhang

Berlin Conference 1884I samband med industrialiseringen av Europa (som börjar ungefär vid mitten av 1700-talet och tar verklig fart under 1800-talet) förändrades samhället från grunden.

När man pratar om Europa och hur samhället såg ut under den senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet så kommer nedanstående begrepp ofta upp. Beskriv dem och sätt in dem i sitt historiska sammanhang!

 • Industrialisering
 • Urbanisering
 • Rationalisering
 • Kolonisering
 • Imperialism
 • Nationalism
 • Massproduktion
 • Befolkningsökning
 • Emigration
 • Växande klassklyftor
 • Krav på demokratisering
 • Konservatism
 • Liberalism
 • Socialism

På 1800-talet kunde man med hjälp av ny teknik massproducera böcker och tidningar. Det ledde till att tillgången på intressanta och bra böcker och tidningar ökade och priserna minskade. Följetonger blev vanliga (ex Dickens). Man satt och läste tillsammans, precis som man lite senare satt samlade runt radion och sedan tv:n.

Vad samlas vi kring i dag?

Allt fler människor läste (allt fler orkade, kunde, ville och hade råd). Obs! Detta gällde generellt inte arbetarna (de flesta av dem kunde inte; de varken hann eller orkade och de inte hade tillgång till böcker), men de som arbetade som tjänare eller pigor i de rika hemmen kunde ibland ha tid för läsning och dessutom tillgång till böcker i de rika husägarnas bibliotek. Författares åsikter fick i många länder ett stort genomslag, för det fanns fortfarande varken radio, tv eller internet som kunde konkurrera om människors tid och intresse.

Vilkas åsikter har stort genomslag i dag?

På 1800-talet var det medelklassens ideal och normer som gällde. Tidigare hade adeln och kungen bestämt samhällets ideal (vad som är bra) och normer (vad som anses rätt och fel). Idealet blev duktiga och företagsamma män som själva lyckats skapa sina rikedomar. Samtidigt ansåg många att de som var fattiga var det p g a sina personliga brister (de var helt enkelt inte duktiga/skickliga/företagsamma; kanske berodde deras fattigdom kort och gott på att de var lata?!).

Vilkas ideal och normer är det som gäller i dag?