Ett delat och ett förenat land: Tyskland

Checkpoint Charlie 1989Efter andra världskriget delades det besegrade Tyskland mellan segrarmakterna: Sovjetunionen, USA, Frankrike och Storbritannien. 1949 slogs de brittiska, franska och amerikanska zonerna samman till Förbundsrepubliken Tyskland (BRD, Västtyskland), medan den sovjetiska zonen blev Tyska demokratiska republiken (DDR, Östtyskland).

1961 byggdes en mur för att förhindra östtyskar att fly till Västberlin, men officiellt byggdes muren för att förhindra västmedborgare att förstöra och spionera i det kommunistiska öst. Titta på denna film!


Titta på denna film som mycket kortfattat visar murens historia:

Titta på denna film om livet bakom muren (lägg märke till mitt ordval ”bakom” – sådana ord visar historieskrivarens attityd ;-)) och hur det blev efter murens fall:

Vill du veta mer om muren är denna dokumentär intressant (valfritt att titta):

Här kan du se en dokumentär om Östtysklands hemliga säkerhetspolis Stasi (valfritt att titta):

På 80-talet genomförde Gorbatjov såväl perestrojka som glasnost, eller med andra ord reformer för ökad ekonomisk och politisk frihet i Sovjetunionen. När förtrycket minskade vågade människor mer öppet visa sitt missnöje och flera av de kommunistiska regimerna i Östeuropa föll.

Även i Östtyskland var det oroligt. 1989 var det flera demonstrationer för ökad demokrati och många östtyskar flydde till väst via Ungern, Tjeckien och Polen. Den östtyska regimen var hårt trängd och bestämde sig för att öppna muren mellan Öst- och Västberlin den 9 nov 1989.

Året därpå, 1990, demonterade man muren och förberedde en återförening. Den skedde i början av oktober.

Flag map of Germany (separation)

En film som bland annat skildrat STASI:s metoder är De andras liv (2006). Detta filmklipp ska vi se och diskutera på lektionstid: