Förklara dessa viktiga begrepp och sätt in dem i ett sammanhang

Berlin Conference 1884I samband med industrialiseringen av Europa (som börjar ungefär vid mitten av 1700-talet och tar verklig fart under 1800-talet) förändrades samhället från grunden.

När man pratar om Europa och hur samhället såg ut under den senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet så kommer nedanstående begrepp ofta upp. Beskriv dem och sätt in dem i sitt historiska sammanhang!

 • Industrialisering
 • Urbanisering
 • Rationalisering
 • Kolonisering
 • Imperialism
 • Nationalism
 • Massproduktion
 • Befolkningsökning
 • Emigration
 • Växande klassklyftor
 • Krav på demokratisering
 • Konservatism
 • Liberalism
 • Socialism

På 1800-talet kunde man med hjälp av ny teknik massproducera böcker och tidningar. Det ledde till att tillgången på intressanta och bra böcker och tidningar ökade och priserna minskade. Följetonger blev vanliga (ex Dickens). Man satt och läste tillsammans, precis som man lite senare satt samlade runt radion och sedan tv:n.

Vad samlas vi kring i dag?

Allt fler människor läste (allt fler orkade, kunde, ville och hade råd). Obs! Detta gällde generellt inte arbetarna (de flesta av dem kunde inte; de varken hann eller orkade och de inte hade tillgång till böcker), men de som arbetade som tjänare eller pigor i de rika hemmen kunde ibland ha tid för läsning och dessutom tillgång till böcker i de rika husägarnas bibliotek. Författares åsikter fick i många länder ett stort genomslag, för det fanns fortfarande varken radio, tv eller internet som kunde konkurrera om människors tid och intresse.

Vilkas åsikter har stort genomslag i dag?

På 1800-talet var det medelklassens ideal och normer som gällde. Tidigare hade adeln och kungen bestämt samhällets ideal (vad som är bra) och normer (vad som anses rätt och fel). Idealet blev duktiga och företagsamma män som själva lyckats skapa sina rikedomar. Samtidigt ansåg många att de som var fattiga var det p g a sina personliga brister (de var helt enkelt inte duktiga/skickliga/företagsamma; kanske berodde deras fattigdom kort och gott på att de var lata?!).

Vilkas ideal och normer är det som gäller i dag?