Fördjupning i 1900-talets historia

  • Petra, Linnea o Mathias: Imperialismen (när? vad? var? varför? hur? följd?) och avkoloniseringen  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
  • Jasmine: Första världskriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
  • Emma och Hanna: Sovjetunionen bildas och hur staten utvecklas under 1900-talet (när? vad? var? varför? hur? följd?)
  • Charlotta: Tysklands utveckling under 1900-talet från första världskriget och framåt  (när? vad? var? varför? hur? följd?) Ev jämföra med till exempel Italien och Spanien.
  • Lena o Madde: Andra världskriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
  • Olle, Tobbe o David: Kalla kriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
Gör så här:
  1. Samla viktiga fakta. Sålla hårt. Använd flera källor (till exempel läroboken, olika digitala resurser på nätet, romaner, filmer, datorspel) och var i samband med det källkritisk. Ta bara med det som du tycker är särskilt intressant och/eller viktigt. Skriv upp nyckelord/en sammanfattning, så att ni vet vad ni vill presentera för gruppen nästa vecka. Kopiera denna så att alla har tillgång till materialet innan ni skiljs åt!
  2. Välj ut illustrationer för det ni ska tala kring: konkreta exempel (till exempel så bör man berätta om kubakrisen när man talar om Kalla kriget och inte bara tala generellt om att det kallas för kalla kriget därför att …), bilder, filmklipp, platser ni ska visa på en karta, saker ni ska skriva på tavlan eller på en PowerPoint …
  3. Reflektera kring det. Gör egna jämförelser och försök att dra egna slutsatser. Tänk källkritiskt kring ditt material och berätta hur du tänkt. På så vis syns det om du har förstått. Dessutom blir din redovisning mycket mer intressant.

När dessa tre delar är färdiga, är det dags för redovisning.

Jag hittade några bra förslag på källor man kan jämföra när man vill träna sig i källkritik:

Wikipedia om Metapedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metapedia
Metapedia om Wikipedia
http://en.metapedia.org/wiki/Wikipedia
Adolf Hitler i Metapedia
http://sv.metapedia.org/wiki/Adolf_Hitler
Adolf Hitler i Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hitler

och

Forum för levande historia
http://www.levandehistoria.se/
Sann historia
http://www.levandehistoria.com/

och

Whitehouse i domännamnet
http://www.whitehouse.com
http://www.whitehouse.de/
http://www.whitehouse.net 
http://www.whitehouse.gov/

 

Här kan du hitta fler tips på webbsidor som man kan jämföra:  http://kollakallans.wikispaces.com/K%C3%A4llkritik+-+exempelsidor

Vet du vad du ska göra när en atombomb exploderar? Se här:

En reaktion på “Fördjupning i 1900-talets historia

Kommentarer inaktiverade.