Demokratins utveckling, del 3

Nästa steg är att fundera över vad som saknas? Vad mer vill och behöver vi ta reda på?

Nedanförstående instuderingsfrågor hittade jag på ”läropaket” på NE. Hur många av dem kan ni besvara redan nu?

Instuderingsfrågor demokrati och statsskick

 1. Vad betyder ordet demokrati?
 2. Var och när uppstod det man anser vara de första demokratierna?
 3. Förklara skillnaden mellan direkt och representativ demokrati.
 4. Vilka fördelar och nackdelar finns med direkt demokrati?
 5. Vilka fördelar och nackdelar finns med representativ demokrati?
 6. Förklara vad majoritetsprincipen innebär.
 7. Förklara vad följande styrelseskick innebär och ge exempel på ett land som styrs på detta sätt:

a)      Monarki

b)      Republik

c)      Diktatur

d)     Teokrati

 1. Vilka friheter och rättigheter ska finnas för att ett land ska anses vara demokratiskt?
 2. Vilka fri- och rättigheter som finns i demokratier saknas oftast i diktaturer?
 3. Vilka problem kan finnas med demokrati? Beskriv och diskutera.

Får du tid över så leta intressanta fakta på egen hand och tipsa oss andra via bloggen genom att citera eller referera från dina källor. Glöm inte att göra källhänvisningar så att vi lätt kan hitta det du läst om vi vill veta mer.

Här kan du få tips på användbart material när du fördjupar dig:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/demokratins-historia

Här kan du se en 4-minutersfilm om hur det ser ut i Kina vad gäller demokratin: http://www.ne.se/lang/demokrati#http://www.ne.se/modals/view_film.jsp?mediaId=466||facebox

 

2 reaktion på “Demokratins utveckling, del 3

 1. Demokrati och statsskick

  1.Det betyder folkmakt eller folkstyre.
  2.Det förekom i Athen under antiken omkring 500 f.Kr.
  3.Direkt demokrati är att man bestämmer gemensamt och representativ demokrati är att man väljer en person som fattar besluten.
  4.Fördelen kan vara att alla får sin röst hörd och nackdelen kan vara att man är för många och kommer inte överrens.
  5.Nackdelen är att inte alla får bestämma. Fördelen kan vara att det är bara en som bestämmer och då blir det inte så mycket tjafs.
  6.Det innebär att man röstar och den som får flest röster vinner.
  7.A) Det innebär att kungen, drottningen eller kejsaren har den högsta makten. Länder som har detta är Sverige, Norge, Danmark m.m.
  B) Det innebär att en person har makten och väljs av folket, man ärvs inte in. Länder som har detta är Island, Finland, Ryssland m.m.
  C) Det innebär att en person eller en liten grupp har makten. Länder som har detta är Kina m.m.
  D) Det innebär att guldvälde styr den som styr landet har sin makt från honom.
  8.
  9.
  10.

 2. Demokratis utveckling del 3!

  1) Det betyder folkmakt eller folkstyre.
  2) Demokrati förekom i Aten under antiken 500 f.kr.
  3) Direkt: Att alla medborgare i ett land får vara med och fattar alla beslut.
  Representativ: Styrs genom partier eller företrädare med beslutanderätt.
  4) Direkt, Fördelar: Att alla får vara med och bestämma.

Kommentarer inaktiverade.