Demokratins utveckling, del 2

Vi har nu läst om demokratins utveckling fram till och med början av 1900-talet.

Här kommer nu några sidor om resten av 1900-talet:

 • 109-116 Sverige 1920-1945, frågorna står på sid 121
 • 166-177 Sverige efter 1945
Även nu vill jag att du läser, plockar ut det viktigaste och svarar på frågorna genom att skriva kommentarer till detta inlägg.

7 reaktion på “Demokratins utveckling, del 2

 1. 1. Löntagarfonderna var ursprungligen ett förslag från Landsorganisationen (LO) som syftade till att öka fackförbundens inflytande över det privata näringslivet genom socialisering.

  2. lika arvsrätt för dotter och son, viss rösträtt för kvinnor i kommunala val

  3. A)bondeförbundet och socialdemokraterna bestlöt att samarbeta. krisuppgörelsen skedde mot bakgrund av en liknande kompromiss i danmark och att nazisterna och adolf hitler tidigare under året gripit makten i tyskland.
  B)det innebar att både parter, LO och SAF, förband sig att inte vidta konfliktåtgärder, strejk respektive lockout.

  4. Sverige deltog inte med militära styrkor under andra världskriget, men stödde under andra världskriget i viss utsträckning de krigförande respektive grannländerna Finland, Norge och Danmark i den utsträckning regeringen bedömde förenligt med bibehållen neutralitet.
  5. sverige klarade försörjningen utan någon nöd. Det viktigaste anledningarna var att landet hade ett stort självförsörjande jordbruk, behövet täcktes genom ved.

 2. 1.bakom den starka ekonomiska utvecklingen låg att de svenska exportföretagen var mycket framgångsrika, delvis p.g.a egen skicklighet, delvis för att många andra länder varit i krig

  2.tanken var att jordbruket skulle bli effektivare samtidigt som stora av jordbruksbefolkningen skulle få kunna anställning i industrin. Denna utveckling innebar att många kommuner behövde bygga fler bostäder.

  3.a) Med arbetskraftsinvandring menas personer som invandrar till ett annat land för att arbeta.
  b)de flesta har kommit till sverigen genom så kallad anhöriginvandring,, alltså som nära släkting till någon som är bosatt i sverige.

  4. tidigare fanns terminsavgifter men vid 1950-talets början var de nästan helt avvecklade. Alla elever garanterades fri undervisning, fria läroböcker och fria skolmåltider.

  5. Per Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt.

 3. Sverige 1920-1945

  1. För att Högern, liberaler och bondeförbundet ville ha kvar egenföretagande
  2. 1842 gav man även kvinnor rätt att få skolutbildning och från 1870 var det möjligt för kvinnor att ta ”mogenhetsexamen”(studenten).
  3.
  a) Kohandeln skämtsam benämning på krisuppgörelsen den 27 maj 1933, som var en överenskommelse mellan Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Bondeförbundet om den ekonomiska politiken. Bakgrunden var dels den besvärande jordbrukskrisen och dels arbetslösheten som flera år plågat landet. I Tyskland hade hopplösheten lett till nazism, och i Sverige hängav sig allt fler åt att förespråka liknande förslag på lösningar.
  b) Saltsjöbadsavtalet var ett huvudavtal mellan landsorganisationen och svenska arbetsgivarföreningen, Avtalet cementerade alltså den svenska arbetsmarknadens norm om att arbetsmarknadens parter skall sluta avtal utan inblandning av regeringen. Avtalet gäller fortfarande, senast det gjordes förändringar var 1976.
  4. För att om Sverige hade gått med i kriget med sitt dåliga försvar hade det antagligen blivit ockuperat och utsatt för förödelse och tusentals hade mist livet.
  5. Genom jordbruket

 4. Sverige 1920 – 1945

  1. Eftersom att högern, liberalerna och bondeförbundet försvarade den fria företagsamheten och ägande rätten.
  2. Det hände under 1800 – talet. Dom skulle få rätten till studier, studenten, grundläggande skolutbildning och att kvinnor skulle få samma rättigheter och villkor som männen.
  3. a) Att partierna gjorde upp om att staten aktivt skulle bekämpa arbetslösheten.
  b) Att LO och SAF förband sig att inte vidta konfliktåtgärder, strejk respektive lockout, förrän de först förhandlat och sedan försökt med medling.

  Sverige efter 1945

  1. Landets ekonomiska resurser växte varje år på grund av att det fanns utrymme för högre löner, sociala reformer och bättre bostäder.
  2. För att staten ville att jordbruket skulle bli färre och större, därför flyttade många lantbrukare in till staden och de skulle kunna få anställning i industrin.
  3. a) Att riksdagen uppmuntrande utlänningar med yrkesutbildningar att flytta till Sverige. B)
  4. Eleverna garanterades fria undervisningar, läroböcker och skolmåltider.
  5. Dom som har regerat i minst fem år är Per Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt.

 5. Sverige 1920-1945

  1) För att högern, liberalerna och bondeförbundet försvarade den fria företagsamheten och äganderätten.
  2) Att kvinnor hade rätt till studier. År 1842 infördes folkskolan så att både pojkar och flickor fick gå i skolan. Från 1870 fick flickor ta studenten, men bara som privatister. 1921 öppnades de statliga läroverken för flickor.
  3) A) Krisuppgörelsen: Skedde mot bakgrund av en liknande kompromiss i Danmark och att nazisterna och Adolf Hitler tidigare under året gripit makten i Tyskland. Partierna gjorde upp om att staten aktivt skulle bekämpa arbetslösheten, bland annat genom att stödja bostadsbyggande och beredskapsarbeten, samt att genom att stödja det svenska jordbruket, t.ex. genom tullskydd mot margarinimport. Uppgörelsen innebar att det politiska kaos som fanns i flera länder på kontinenten aldrig inträffade i Sverige.
  B) Detta innebar att båda parter förband sig inte att vidta konfliktåtgärder, strejk respektive lockout, förrän de första förhandlat och sedan försökt med medling. Dessutom måste parterna varsla om stridsåtgärder i god tid. Avtalet ledde till att det gamla konfliktklimatet på arbetsmarknaden ersattes av en lång period av samförstånd

  Sverige efter 1945

  1) Den starka ekonomiska utvecklingen låg att de svenska exportföretagen var mycket framgångsrika, delvis p.g.a. egen skicklighet, delvis för att andra länder hade varit krig. Exporten av järn, stål, trä och papper samt maskinprodukter av hög kvalitet, skapade en bra ekonomisk tillväxt utan även en stor efterfrågan på arbetskraft, detta innebar också att det rådde fredliga förhållanden på arbetsmarknaden. Både fackföreningarna och arbetsgivarna kunde dra fördel av den ekonomiska framgången.
  2) För regeringen satte ett mål att bygga en miljon bostäder under 10år.
  3) Arbetskraftsinvandring: Att riksdagen letade efter uppmuntrade utlänningar med yrkesutbildningar att flytta till Sverige.
  Anhöriginvandring: Att en nära släkting bodde i Sverige.
  4) Fri undervisning, fria läroböcker, fria skolmåltider.
  5) Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson, Fredrik Renfeldt

 6. Frågor sid121

  1. för att socialdemokraterna inte hade någon makt.
  2. kvinnor fick rätt till att studera, rätt till att ta studenten, hemmafru blev en status mm.
  3. a) man skulle bekämpa arbetslösheten genom bostadsbyggen och beredskapsarbeten. B) det innebar att LO och SAF börband sig att inte vidta konfliktåtgärder, strejk respektive lockout, förrän de först förhandlat och sedan försökt med medling.
  4. vi hade liten armé och vi ville exportera varor och därför gick vi mycket tillmötes med Tyskland
  5. vi exportera varor och det gjorde att vi hade pengar.

  skriver de andra svaren någon annan gång

 7. Frågor 166 – 177

  1. landets ekonomiska resurser växte varje år med hjälp av exporten av järn, stål, trä och papper.
  2. jordbruken blev färre och större. Jordbruket skulle bli effektivare och många bönder flyttade till städerna och blev småföretagare.
  3. A: utlänningar med utbildning blev uppmuntrade att flytta till Sverige. B: om man får uppehållstillstånd så kan man få ta med sina närmsta anhöriga.
  4. den obligatoriska skolgången blev nioårig.
  5. Tage Erlander, Per Albin Hansson, Olof Palme, Ingvar Carlsson.

Kommentarer inaktiverade.