Demokratins utveckling, del 1

Vi börjar med att se en film om folkrörelserna: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/6087

och så läser vi om demokratins utveckling på riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1515.aspx

Vi börjar med att orientera oss/skaffa oss lite allmänbildning. I boken står det om demokratins utveckling framför allt på sidorna:

 • 49-51 Världen börjar demokratiseras
 • 66-73 Sverige – Från 1800-tal till 1920

Läs sidorna och plocka ut det viktigaste. Svara på frågorna i slutet på varje avsnitt genom att skriva kommentarer till detta inlägg (en kommentar per avsnitt). Jobba gärna i grupp!

 

11 reaktion på “Demokratins utveckling, del 1

 1. Demokrati

  1.Under 1800-talet så började man ifrågasätta slavhandel och slaveriet, vid mitten av 1800-talet så avskaffades slaveriet i USA. När industristäderna började växa så blev arbetarna en samhällsklass och man började diskutera ”arbetarfrågan” i många länder

  2. Arbetarna var trötta på att leva i så dåliga förhållande och dom stora klass klyftorna så dom började protestera och engagera sej politiskt, Även kvinnorna hade tröttnat på att ha så dåliga rättigheter.

  3. Mary Wollstonecraft var en kvinnopionjär och författare på 1800-talet som gav ut boken ”Försvaret av kvinnans rättigheter”, Som krävde respekt för kvinnornas rättigheter.

  4. När en kvinna gifte sej för blev mannen en förmyndare vilket innebar att han hade hand om ekonomin, var de skulle bo, om hon skulle få arbeta utanför hemmet eller inte, om hon skulle bli gravid eller inte. Därför om kvinnan skulle skilja sig med mannen vilket var ytterst ovanligt så skulle hon bli förklarad omyndig.

 2. Vilka exempel ger boken på att världen börjar demokratiseras under 1800 talet?

  Nämna några orsaker till att världen börjar demokratiseras under 1800-talet?
  Mitten av 1800 talet avskaffades slaveriet i USA och livegenskapen i Ryssland.
  Industi arbetare ville ha bättre arbetsmiljö.
  Vem var Mary Wollstonecraft?
  Hon var författare och hon kämpade för kvinnans rättigheter
  Vad inneber det att vara omyndig för en gift eller ogift kvinna?
  För en gift kvinna innebar att mannen bästemer över ekonomin. avr de skulle bo.mm,
  För en ogift kvinna var antingen hennes fader hennes förmyndare eller någon annan släkting
  Sidan 66-73
  1. Bättre hygien,bättre kost och nya mediciner.
  2. Alla fick öppna sitt eget företag,man fick öppna fabrik på landsbygden.
  3. Man fick lågt pris föt bördig jord.
  4. Kungen Gustav V och statsminister Karl Staaff hade en konfilkt 1914 den handlade om hur stor farsvaret skille vara och det hade även olika sin på hur landet skulle styras.
  5. Att riksdagen bestämde vilka som skulle vara statsminister.

 3. Demokratins utveckling

  Världen börjar demokratiseras

  1.De insåg att arbetarna behövde skaffa en utbildning för att sen skaffa ett jobb annars var det risk att de stred emot. Industriarbetarna kämpade för att delta i politiska valet.
  2.På grund av slaveriet och slavhandeln. Skolan blev obligatorisk.
  3.Hon var med i kvinnorörelsens pionjärer vid sekelskiftet år 1800 och år 1972 gav hon ut en bok försvaret av kvinnans rättigheter.
  4.Det var mannen som bestämde över ekonomin, att få arbeten utanför hemmen, var de skulle bo och att få bli gravid. Kvinnan blev myndig pga att hon var änka.

  Sverige – från 1800-telet till 1920-talet

  1.När landet industrialiserades flyttade de in till städerna pga att där blev mer tekniska hjälpmedel till jordbruket. Det gjorde att jobben ökade inne i städerna.
  2.Alla fick öppna sitt eget företag och man fick öppna fabrik på landsbygden.
  3.För att det var billigare där med mark och grödor. Om man köper en liten bit mark i Sverige så får du en större för samma pris i Amerika.
  4.Konflikten mellan kung Gustaf V och den liberale statsministern Karl Staaff. De diskuterade vilken storlek försvaret skulle ha men de hade också olika syn på hur landet skulle styras. Det innebar att de skulle lova att minska försvar uppgifterna.
  5.Man införde det för att kungen inte hade makt till att stå emot.

 4. Världen börjar demokratiseras:

  1) Att industriarbetarna skulle få utbildning. Arbetarna ville ha drägliga arbetsförhållanden. De ville också vara med hur landet skulle styras. När industristäderna växte kom industriarbetarna att bli en allt större samhällsklass. Slaveriet avskaffades i USA och livegenskapen i Ryssland.
  2) Slaveriet och slavhandel.
  3) Hon ville ha respekt för kvinnornas rättigheter.
  4) Mannen var förmyndare så han bestämde ekonomi, boendet, om kvinnan skulle jobba, om hon skulle bli gravid.

  Från 1800-talet till 1920:

  1) Den växande industrin kunde rekrytera den arbetskraft som inte längre behövdes i jordbruket. De flyttade in i städerna. Arbetarna kunde jobba natt för att elektricitet uppfanns, de fick också bestämda arbetstider.
  2) Vissa regleringar avskaffades t.ex. skråväsendet: nu blev det i princip fritt fram att starka företag. Det blev också fritt fram att lokalisera fabriker på landsbygden. Där kom också statliga satsningar som banade iväg för det privata näringslivet, t.ex. statliga stambanor och telegraflinjer. Frimärket och decimalsystemet inskaffade så det underlättade för handeln.
  3) För Sveriges folkmängd ökade snabbt plus att vi var ett fattigt jordbruksland. I USA fick man bördig jord för ett lågt pris.
  4) En konflikt mellan kung Gustav V och den liberale statsministern Karl Staff. Stridfrågan var vilken storlek försvaret skulle ha men de hade också olika syn hur landet skulle styras.
  5) Att vänstern vann valet till andra kammaren och en ny regering bildades av liberaler och socialdemokrater, Gustav V accepterade parlamentarismen och därefter har den bestått i Sverige.

 5. Från 1800-tal till 1920

  1. När industrin växte började man anställa folk från landet och dom bönder som inte längre behövdes i jordbruket flyttade in till stan och fick arbetstider

  2. Man tillät folk att ha starta och ha sina egna företag

  3. Folk började utvandra till Amerika för att dom inte hade det bra i Sverige, Sverige var ett fattigt jordbruksland. I USA var det bättre kost, hygien, bättre medicin och bättre jord

  4. Borggårdskrisen uppkom genom att Den liberala statsminister Karl Staff och Kung Gustav V, inte kunde enas om hur landet skulle styras.

  5.1917 vann vänstern valet och då bildades en ny regering som var ledd under av liberalen Nils Edén.

 6. 1. Arbetarna ville ha bättre arbetsförhållande och vara med och styra landet. Mitten av 1800 talet avskaffades slaveriet i USA och livegenskapen i Ryssland.
  2. Arbetarna är trötta på sina dåliga arbetsförhållanden och även kvinnorna vill ha de bättre. Folk är trötta på att de ska vara så stor skillnad mellan folk klasserna. Så folk börjar protestera och engagera sig i politiken.
  3. Hon skrev boken ”Försvaret av kvinnans rättigheter”, som handlar om att kvinnan kräver mer respekt och rättigheter.
  4. En kvinna blev inte myndig fören hon blev änka. Innan hon gifter sig så va hennes pappa förmyndare för henne och när hon va gift va det hennes man som va förmyndare för henne.

 7. 1. Vilka exempel ger boken på att världen börjar demokratiseras under 1800-talet?
  Folkskolan infördes i Sverige och blev obligatorisk. De började protestera för att bara dem rika fick rösta. Slaveriet avskaffas.
  2. Nämn några orsaker till att världen började demokratiseras under 1800-talet.
  kvinnorörelsen tog fart i europa och industriarbetarna började kämpa för sin rösträtt.
  3. Vem var Mary Wollstonecraft?
  Hon var med i kvinnorörelsen, hon bodde i London och gav ut en bok ”försvaret av kvinnans rättigheter”.
  4. Vad innebar det att vara omyndig för en gift eller ogift kvinna?
  En ogift kvinnas far eller släktingar hade ansvaret för henne. En gift kvinna hade mannen ansvar för, han bestämde om hon fick arbeta eller ej, var dem skulle bo och så vidare.

  1. Vilka stora förändringar i människors livsvillkor skedde när landet industrialiserades?
  Man fick själv öppna affärsverksamheter, även kvinnor. Färre arbetslösa och fler bodde inne i städerna.
  2. Vilka reformer underlättade Sveriges industrialisering?
  Naturvetenskap och moderna språk fick mer plats i skolan. Uppfinningar – mer jobb.
  3. En femtedel av befolkningen emigrerade till Amerika. Varför?
  Snabb folkökning, att Sverige var ett fattigt jordbruksland och billigt jordbruksland i USA.
  4. Vad innebar borggårdskrisen?
  Olika uppfattningar om vem som skulle utse regeringen, kungen eller riksdagen. Det genomfördes en demonstration och kungen höll ett tal emot regeringens försvarspolitik.
  5. Vad menar man med påståendet att parlamentarismen infördes 1917?
  Västern vann valet, en ny regering bildades av liberaler och socialdemokrater, det är den som är än idag.

 8. Sida 66-73
  1 folk flyttade in till städerna och fick jobb de behövdes inte lika mycket i jordbruket för traktorer och maskiner uppfanns.

  2 Att vem som helst kunde få starta företag .

  3 för att man fick bilig bra mark i Amerika

  4 en konflikt mellan kungen och statsministern, dom bråka om hur stort försvaret skulle vara och hur landet skulle styras.

  5 Riksdagen kommer till makten och vänstern vann och en ny regering skapades av liberaler och socialdemokrater och kungen backa och godtog att dem tog mesta av makten.

 9. Världen börjar demokratiserad
  1 under 1800-talet började demokratifrågor diskuteras av allt fler människor, något man prata mycket om var slaveriet och slavhandel.

  3. En kvinna vid namn Mary Wollstonecraft satte igång en del av demokratin för att hon kämpa för att kvinnorna skulle ha en rätt i samhället.

  4 Det var manen som bestämde över sin fru han bestämde över ekonomin var de bodde och allt, en ogift kvinna så var det fadern eller en släkting som var myndaren. Det var först när kvinnan var änka som hon själv bestämde var hon kunde bo.

 10. 49-51
  1 under 1800-talet började demokratifrågor diskuteras av allt fler människor, något man prata mycket om var slaveriet och slavhandel.

  3. En kvinna vid namn Mary Wollstonecraft satte igång en del av demokratin för att hon kämpa för att kvinnorna skulle ha en rätt i samhället.

  4 Det var manen som bestämde över sin fru han bestämde över ekonomin var de bodde och allt, en ogift kvinna så var det fadern eller en släkting som var myndaren. Det var först när kvinnan var änka som hon själv bestämde var hon kunde bo.

  Sida 66-73
  1 folk flyttade in till städerna och fick jobb de behövdes inte lika mycket i jordbruket för traktorer och maskiner uppfanns.

  2 Att vem som helst kunde få starta företag .

  3 för att man fick bilig bra mark i Amerika

  4 en konflikt mellan kungen och statsministern, dom bråka om hur stort försvaret skulle vara och hur landet skulle styras.

  5 Riksdagen kommer till makten och vänstern vann och en ny regering skapades av liberaler och socialdemokrater och kungen backa och godtog att dem tog mesta av makten.

 11. s. 49-51

  te.x slavhandel och slaveriet pratades om jätte mycket och folkskolan infördes

Kommentarer inaktiverade.