Hur man bodde förr

Läs sidorna i boken: s 180-183. Svara genom att skriva en kommentar på detta inlägg!

 • Hur bodde de flesta svenskar före respektive efter industrialiseringen av Sverige?
 • Vad är Lubbe Nordström mest känd för i dag?
 • När fick vi rinnande vatten och elektricitet och i hemmen och hur påverkade det boendet?
 • Vad menas med ”folkhemmet”?
 • Vad menas med ”miljonprogrammet” och varför skapades det? Hur ser man på miljonprogrammet i dag?

Här ger Per Albin Hansson sin version av ”folkhemmet”:

Så här sa Olof Palme om folkhemmet:

Här kan du lyssna till ett radioreportage av Lubbe Nordström: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=590075 och här kan du läsa hela Lubbe Nordströms skildring av Lort-Sverige (1938):  http://runeberg.org/lortsvrg/.

Men hur är det i dag då? Är det renare och kanske till och med för rent i dag eller finns det fortfarande ett Lort-Sverige? Här kan du läsa en artikel i Sydsvenska Dagbladet om vad forskningen visar:  http://www.sydsvenskan.se/bostad/article95368/Lort-Sverige-pa-vag-tillbaka.html

10 reaktion på “Hur man bodde förr

 1. Så bodde man förr

  Hur bodde de flesta svenskar före respektive efter industrialiseringen av Sverige?

  Dom bodde mycket fattigt, hade ett enda rum med kök, vardagsrum, sovrum och arbetsrum. De hade en spis som var värme och ljuskälla, som kallades öppen härd. Dasset var på gården och där hämtade de även vattnet i en brun. Efter industrialiseringen förändrades hemmen, de blev då mer bekväma och mer hygieniska. Men man fick fortfarande hämta vattnet på gården.

  Vad är Lubbe Nordström mest känd för i dag?

  Att ha skrivit en bok som heter ”Lort – Sverige”. Boken handlade om att han åkte runt i Sverige och intervjuade folk om hur de levde och bodde.

  När fick vi rinnande vatten och elektricitet och i hemmen och hur påverkade det boendet?

  På 1930 – talet, de kallas då folkhem. På grund av att man fick rinnande vatten och elektricitet fick hemmen högre levnadsstandard.

  Vad menas med ”folkhemmet”?
  Att levnadsstandaren höjdes. De fick då även ett badrum i lägenheten med vattentoa.

  Vad menas med ”miljonprogrammet” och varför skapades det? Hur ser man på miljonprogrammet i dag?

  Att regeringen lovade att det skulle byggas hundra tusen nya lägenheter i Sverige varje år inom de närmaste tio åren. Många tycker att de gick väl hårt fram, men det innebar även att Sverige fick en mycket hög bostadsstandar.

  Av: Petra och Linnéa

 2. 1. Hemmen blev både mer bekväma och hygieniska.
  2. Han skrev boken ”Lort-Sverige”
  3. Vatten- och avloppsledningar kom omkring 1900. I slutet av 1800-talet installerade man de första elektriska ljusen. Det underlättade för pigor, döttrar och husmödrar.
  4. De skapade ett nytt rum i lägenheterna: badrum med vattentoa.
  5. De gällde att bygga bort återstoden av fattig-Sverige. För att minska trångboddheten i Sverige. Många tyckte att politikerna gick lite för väl hårt fram, eftersom man byggde så snabbt att alla hus blev likadana och miljön blev tråkig.

 3. Hur bodde de flesta svenskar före respektive efter industrialiseringen av Sverige?
  Ett hus med ett rum som både var kök, vardagsrum, sovrum och arbetsrum. I ena hörnet var där en öppen härd som både var spis och värme- ljuskälla. Toaletten låg på gården. Industrialiseringen gjorde så att man hemmet blev både bekvämare och mer hygieniska. Järnspisen och fotogenlyktan infördes. Man grävde så att det blev vatten- och avloppsledning.

  Vad är Lubbe Nordström mest känd för i dag?
  Han intervjuade människor om hur de levde och bodde.

  När fick vi rinnande vatten och elektricitet och i hemmen och hur påverkade det boendet?
  På 1930-talet. Badrum med vattentoa. Många arbetsfamiljer använde ett rum som finrum med matbord istället för ett sovrum.

  Vad menas med ”folkhemmet”?
  Levnadsstandaren höjdes.

  Vad menas med ”miljonprogrammet” och varför skapades det? Hur ser man på miljonprogrammet i dag?
  Bygga bort det återstående av fattiga Sverige. För att bygga 6 000 lägenheter. Folket tyckte att politikerna gick för hårt fram.

 4. Hur man bodde förr

  1.Inann Industrialiseringen i Sverige så bodde man väldigt trångt man hade oftast ett rum som man delar upp som kök vardagsrum, sovrum och arbetsrum. Hygienen blev därför väldigt dålig t.ex. slaskhinken tömde man bara några meter från huset rätt ut på gården. Efter Industrialiseringen blev boendet för svenskarna mycket bättre, Järnspis blev vanligare i hushållen och fotogenlyktan infördes.

  2.Ludvig ”Lubbe” Nordström var en författare läkare och radioreporter. Ludvig reste rundor i sverige med en chaufför vid namn Hedin och dom intervjuade människor om hur dom levde och bodde. Efter resandet så lämnade han ut sin bok ”Lort-sverige”.

  3. På 1900-talet kom elektriciteten in i hemmen och även rinnande vatten

  4. Folkhemmet handlar om att bo och leva bra för arbetarklassen. Iden var att höja levnadsstandarden för alla vilket innebär att man inte längre ska behöva leva så trångt utan att man ska ha rätt till ett badrum t.ex.

  5. Efter andra världskriget så ökade ekonomin hastigt i sverige och man ville börja bygga bort fattig-Sverige. År 1965 lovade regeringen att hundra tusen nya lägenheter skulle byggas i Sverige varje år inom de närmaste tio åren.

 5. * Före – Man hade ofta ett rum och kök, rummet användes som finrum och köket användes som kök, sovrum, vardagsrum och arbetsrum, man bodde trångt. Toaletten fanns på gården där det dessutom hämtades vatten ur en brunn.
  Efter – Bostäderna blev bekvämare och man hade bättre hygien i bostäderna, järnspisen tillkom dessutom.
  Lubbe Nordström – Han var radioreporter. 1938 reste Lubbe runt i Sverige med en läkare och en chaufför och intevjuade människor om deras liv och bostad. Han gjorde sedan en bok som han gav namnet ”Lort-Sverige” .
  * Vid 1900 skiftet grävdes det i stora delar av Sverige och avloppen lades ned. 1930 – talet tillkom vattentoaletten i hemmen. Första gången elektricitet testades var på gatubelysning 1881, men elektricitet kom inte till hemmen på landsbygden förrän 1887. Detta underlättade mycket för kvinnorna i hemmen.
  * Folkhemmet – De höjde levnadsstandarden och skapade ett badrum med vattentoalett.
  * Miljonprogrammet – 1965 lovade regeringen att det skulle börja byggas många lägenheter och 6000 lägenheter byggdes för trångboddheten. Idag tycker folket att politikerna gick för hårt på det.

 6. 1. Mor- och farföräldrar, Mamma, pappa, bror, syster.
  2. Mamma, pappa, bror, syster och husdjur.
  3. För kyrkan hade fortfarande stor makt i samhället,. Om den en maka blev galen och blev dömd i domstol eller om den ena var utomlands mer än 6 månader.
  4. Vid mitten av 1800-talet slutade minder än 1% av alla äktenskap i skilsmässa, idag är de 50 %. På grund av Man ändra lagen så att ” djup och varaktig söndring” mellan två makar accepterades som en giltig skilsmässoorsak.
  5. De har fördubblas.
  6. Tycker de är bra, människan är inte skapt för att leva med en person resten av livet, kvittar hur mycket vi vill tro de. För mig är gifta sig bara ett juridiskt papper som gör att man får en tryggare framtid.
  7. Det blev legaliserat 1944. Idag får man leva och vara gifta i sverige, men de finns fortfarande en del hat, men mycket bättre än förr. I många länder är de fortfarande olagligt, många blir mördade och förföljda.

 7. * Hur bodde de flesta svenskar före respektive efter industrialiseringen av Sverige?
  :
  i ett hus med ett enda rum som fungerade som allt, kök vardagsrum, sovrum och arbetsrum inte som dass för det hade dem på gården, där de hämtade vatten i brunnarna med. i enna hörnet var där en öppen härd som var en spis som de fick värme och ljuskälla från. Hemmen blev med bekvämare och mer hygeniska när industrialiseringen kom.

  * Vad är Lubbe Nordström mest känd för i dag?
  :
  Gjorde intervjuer med människor om hur dem bodde.

  *När fick vi rinnande vatten och elektricitet och i hemmen och hur påverkade det boendet?
  :
  Början av 1900-talet

  *Vad menas med ”folkhemmet”?
  :

  *Vad menas med ”miljonprogrammet” och varför skapades det? Hur ser man på miljonprogrammet i dag?
  :

 8. folkhemmet:
  1881 minderåriga arbetar högst 6 timmar per dag ålder: 14-18 högst 10 timmar , nattarbete förbjuds för unga.
  1913 lag om folkpension
  1918 ny fattigvårdslag varje kommun ska ha en fattigvårdsstyrelse
  1919 åtta timmars arbetsdag införs gäller sex dagar i veckan
  1924 ny barnavårdslag , varje kommun ska ha en barnavårdsnämnd
  1938 två veckors betald semester.

 9. Hur bodde de flesta svenskar före respektive efter industrialiseringen av Sverige?

  Man bodde trångt och hade ett rum till kök sovrum och arbetsrum, toaletten fanns ute på gården

  Efter industrialiseringen blev hemman bekvämare och mer hygieniska

  Vad är Lubbe Nordström mest känd för i dag?
  Boken Lort-sverige.
  När fick vi rinnande vatten och elektricitet och i hemmen och hur påverkade det boendet?
  I början av 1900.det blev en rejäl arbetsbesparing. Det blev renare i hemmet .
  Vad menas med ”folkhemmet
  I sin lägenhet fick man vattenttoa och badrum en vanligt bostad bestod av ett rum och kök. Men många använder detta rum till finrum.
  Vad menas med ”miljonprogrammet” och varför skapades det? Hur ser man på miljonprogrammet i dag?
  Man skulle bygga bort fattigt-sverige ,man byggde över 6000 lägenheter.
  Man tycker idag att man gick hård fram.

 10. Hur bodde de flesta svenskar före respektive efter industrialiseringen av Sverige?
  Man bodde trångt och hade ett rum till kök, sovrum och arbetsrum. Toaletten fanns ute på gården.
  Efter industrialiseringen blev hemmen bekvämare och mer hygieniska.

  Vad är Lubbe Nordström mest känd för i dag?
  Boken Lort-sverige

  När fick vi rinnande vatten och elektricitet och i hemmen och hur påverkade det boendet?

  I början av 1900. det blev en rejäl arbetsbesparing. Det blev renare i hemmet.

  Vad menas med ”folkhemmet”?

  I sin lägenhet fick man vattentoa och badrum. En vanlig bostad bestod av ett rum och kök. Men många använde detta rum till finrum.

  Vad menas med ”miljonprogrammet” och varför skapades det? Hur ser man på miljonprogrammet i dag?
  Man skulle bygga bort fattig-sverige. Man byggde över 6000 lägenheter. Man tycker idag att man gick hårt fram.

Kommentarer inaktiverade.