Brott och straff genom tiderna

Läs om brott och straff genom tiderna (Alla tiders historia Bas, s 190-193). Beskriv hur synen på brott och straff har varit och förändrats.

 • Vad har man har tyckt är brottsligt har det förändrats något?
 • Hur har straffen sett ut och förändrats (hårdare, mildare, vilka typer av straff)?
 • Hur har samhället betraktat och behandlat brottslingar och har detta förändrats något (hur ser man till exempel på straffet – är det främst fråga om vård av de skyldiga, skydd för samhället eller hämnd)?

När du läst sidorna i boken och plockat ut det viktigaste, ska du söka mer material på nätet: hur ser man på brott och straff i dag och hur ser det ut i andra länder? Vilka länder har till exempel dödsstraff? Vilka typer av brott kan leda till livstids fängelse respektive dödsstraff? Vilka typer av dödsstraff finns det i olika delar av världen?

Via SO-rummet kan du exempelvis hitta användbart material: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/brott-och-straff-forr.

Lycka till!

8 reaktion på “Brott och straff genom tiderna

 1. Brott och straff genom tiderna!
  • Ett vanligt brott under 1600-talet var sex utanför äktenskapet. Hor kallades det om endast en part var gift var det ”enkelt hor”, om båda var gifta men inte med varandra så kallades det ”dubbelt hor”.

  Den mosaiska lagen innebar ett mycket strängt straff speciellt när det gällde sexualbrott. Den vedergällningsprincipen (att man ska ge igen) har länge genomsyrat lagstiftningen i många länder och kulturer. De har aldrig dömts ut så många dödstraff för hor som då under 1600-talet.

  Det har förändrats för idag har vi inte dödstraff och sex utanför äktenskapet är inget brott bara om man våldtar en annan person.

  • Förr i tiden var det hårdare, man blev dömd för vad som helst, det kvitta vad man gjorde så blev man dömd. T.ex. att om man hade sex så blev man dömd.
  • Man har en helt annan syn på sexualitet idag. För idag är ju inte sex utanför äktenskap ett brott, såvida inte kvinnan är under 15 år.

  Sökt fakta på nätet

  Vilka länder har till exempel dödsstraff?

  Dödstraff finns kvar i bland annat USA, Kina, Indien, Japan, Iran och Singapore.

  Vilka typer av brott kan leda till livstids fängelse respektive dödsstraff?

  Olika brott till dödstraff: mord, våldtäkt, rån av bank

  Vilka typer av dödsstraff finns det i olika delar av världen?

  Man kan få dödstraff som elektriska stolen, giftinjektion, hängning, halshuggning och arkebusering.

  Hur ser man på brott och straff idag och hur ser det ut i andra länder?

  • 86 länder tagit bort dödsstraff för alla brott ur lagstiftningen.
  • 11 länder kvar dödsstraff enbart för vissa brott i krigstid.
  • 25 länder kvar dödsstraff i lagstiftningen, men har inte avrättat någon på minst tio år.
  • 74 länder kvar dödsstraff i lagstiftningen och har genomfört minst en avrättning de senaste tio åren.

  Skickar med en länk också som jag hitta och tyckte att där var bra med info på 
  http://www.to-life.se/e_elevarbeten_dodsstraff.htm

  • Bra urval av fakta!

   Bra länktips! Tack!

   Glöm inte att uppge källan och när statistiken är ifrån (vilket år). Jag hittade det via din länk och enl eleven ifråga är statistiken från Amnesty år 2006.

 2. Brott och straff

  Man tyckte att sexualbrott var ett brott. Under 1600-talet i Sverige så var hor ett strängt brott som kunde fällas med döden. Hor var när man hade sex utanför äktenskapet. Ett mindre brott var lönskaläge var när ogifta par hade sex. Kroppsstraff betydde att man blev slagen på kroppen med ett spö eller ris. Skamstraff var när man fick sitta på en skampall under gudstjänsten på en söndag. Svältstraff är när man går på vatten och bröd.

  Vi har inte längre dödstraff för att ha sex utanför äktenskapet men man blir dömd om man våldtar en annan person som inte vill!

  Förr i tiden så var straffen hårdare eftersom som kunde bli dömd till död bara för att ha sex, mörda någon och att råna folk. Idag om man gör något brott så får man livstids fängelse eller bara ett antal år t.ex. 10år. Man kan komma till psykisk vård om man har en psykisk störning.

  Förr i tiden hade då andra straff än idag, men hade dödsstraff för bara att mörda någon eller att ha sex och då blev det en person mindre och då kunde de inte göra om det en gång till, men om en person dödar någon idag så får de 20år i fängelse men sen kommer de ut igen och gör om samma sak. Alltså så var det strängare straff förr i tiden!

  Dödsstraff finns kvar i Kina, Japan, USA, Indien, Singapore, Iran

  Man kan få dödsstraff via elektriska stolen, hägning, giftinjektion, Halshuggning, Arkebusering.

  Olika brott till dödsstraff: Mord, Våldtäkt, Råna en bank!

  http://skolarbete.nu/skolarbeten/dodsstraff-2/

  http://www.ne.se/kort/d%C3%B6dsstraff

  http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dsstraff

 3. Brott och straff

  Man tyckte att sexualbrott var ett brott. Under 1600-talet i Sverige så var hor ett strängt brott som kunde fällas med döden. Hor var när man hade sex utanför äktenskapet. Ett mindre brott var lönskaläge var när ogifta par hade sex.

  Kroppsstraff betydde att man blev slagen på kroppen med ett spö eller ris. Skamstraff var när man fick sitta på en skampall under gudstjänsten på en söndag. Svältstraff är när man bara fick leva på vatten och bröd.

  Vi har inte längre dödstraff för att ha sex utanför äktenskapet men man blir dömd om man våldtar en annan person!

  Förr i tiden så var straffen hårdare eftersom man kunde bli dömd till döden bara för att ha sex, mörda någon och att råna folk. Idag om man gör något brott så får man livstids fängelse eller bara ett antal år t.ex. 10 år. Man kan komma till psykisk vård om man har en psykisk störning.

  Förr i tiden hade man andra straff än idag, man hade dödsstraff för bara att mörda någon eller att ha sex och då blev det en person mindre och då kunde de inte göra om det en gång till, men om en person dödar någon idag så får de 20 år i fängelse men sen kommer de ut igen och gör om samma sak. Alltså så var det strängare straff förr i tiden!

  Dödsstraff finns kvar i Kina, Japan, USA, Indien, Singapore, Iran

  Man kan få dödsstraff via elektriska stolen, hägning, giftinjektion, Halshuggning, Arkebusering.

  Olika brott till dödsstraff: Mord, Våldtäkt, Råna en bank!

  http://skolarbete.nu/skolarbeten/dodsstraff-2/

  http://www.ne.se/kort/d%C3%B6dsstraff

  http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dsstraff

  • Bra!

   Det är intressant att se hur straffen har förändrats här i Sverige och att det faktiskt inte är så länge sedan som även vi hade dödsstraff.

   År 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige i fredstid och 1973 i krigstid och så sent som 1910 avrättades en rånmördare. Därefter har vi inte haft dödsstraff i Sverige, men det är ju bara i ca 100 år …

 4. Här kommer vad jag har hittat om brott och straff genom tiderna.

  Brott och straff genom tiderna

  • Man har tyckt att sexualbrott är något brottsligt. Under 1600 – talet i Sverige var även hor ett strängt brott som kunde fälla en till döden och det innebar att man hade sex utanför äktenskapet. Ett mildare brott var lönskaläge som innebar att en ogift person hade sex.

  Kroppsstraff betyder att man blir slagen på kroppen med ris eller ett spö.
  Skamstraff var när man fick sitta på en skampall i kyrkan och skämmas inför hela församlingen.

  Vi har inte längre dödsstraff i Sverige och man döms inte för något om man har sex med en annan person, endast om man våldtagit en annan person.

  • Straffen var förr i tiden mycket hårdare och det fanns då mycket fler länder som hade dödsstraff och man fick mycket lättare straff för vad man gjorde, än vad vi får i dagens samhälle. Nu förtiden är straffen mycket mildare och om man ser t.ex. på det sexuella så döms man inte till döden för man har sex med någon annan i dag, men om någon våldtagit någon kan man i alla fall hoppas på att den får fängelse. I Sverige har vi inte längre dödsstraff.

  • Förr i tiden fick personerna oftare dödsstraff vilket innebar att man även skyddade samhället ifrån de hemska personerna. Men i dagens samhälle har vi inte längre dödsstraff, så om en person hamnar i fängelse i några år så beter den sig troligen på samma sätt som innan den hamnade där, vilket innebär att vi inte skyddar samhället på samma sätt som förr. Man var helt enkelt mycket hårdare förr än vad vi är i dagens samhälle.

  Sökt fakta på nätet:

  • Vilka länder har dödsstraff kvar?
  USA, Kina, Japan, Indien, Singapore, Iran

  • Vilka typer av brott kan leda till livstids fängelse respektive dödsstraff?
  Mord, våldtäckt, rån utav t.ex. en bank

  • Vilka typer av dödsstraff finns det i olika delar av världen?
  Elektriska stolen, giftinjektion, hängning, halshuggning, arkebusering

  • Hur ser man på brott och straff i dag och hur ser det ut i andra länder?

  86 länder tagit bort dödsstraff för alla brott ur lagstiftningen.
  11 länder kvar dödsstraff enbart för vissa brott i krigstid.
  25 länder kvar dödsstraff i lagstiftningen, men har inte avrättat någon på minst tio år.
  74 länder kvar dödsstraff i lagstiftningen och har genomfört minst en avrättning de senaste tio åren.

  Länkar:
  http://www.ne.se/kort/d%C3%B6dsstraff
  http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dsstraff_efter_land
  http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dsstraff
  http://www.to-life.se/e_elevarbeten_dodsstraff.htm

  • Bra urval av information!

   Glöm inte att uppge källan och när statistiken är ifrån (vilket år). Jag hittade det via din länk och enl eleven ifråga är statistiken från Amnesty år 2006. Ska man vara riktigt noga (göra ett lite mer omfattande arbete) så ska man dessutom kolla upp att statistiken stämmer och se om man kan hitta ännu färskare siffror.

 5. Utdrag ur NE:

  Argument mot dödsstraffet:
  Efter andra världskriget har flera försök gjorts att med FN:s hjälp helt avskaffa dödsstraffet, vilket dock ännu inte har lyckats. De argument som brukar anföras för avskaffandet av dödsstraffet är: dödsstraffets ineffektivitet som avskräckningsmedel, dess olämplighet som samhällets skyddsmedel mot svåra brottslingar, dess oåterkalleliga natur samt att det inte från vedergällningssynpunkt finns något skäl för att bibehålla straffet.

  Vad menas med det? Kan ni återge argumenten med andra, lite enklare, ord?

  År 2008 avrättades, enligt organisationen Amnesty Internationals årliga rapport, minst 2 390 personer i sammanlagt 25 länder, av de 59 som har dödsstraffet kvar. Under samma period dömdes minst 8 864 personer till döden i 52 länder. Eftersom många länder inte offentliggör någon statistik är de verkliga siffrorna troligen högre.

  De fem länder som står för flest avrättningar – Kina, Iran, Saudiarabien, Pakistan och USA – står för 93 % av alla avrättningar. I Europa är det endast Vitryssland som använder sig av dödsstraff.

Kommentarer inaktiverade.