13 reaktion på “Israel-Palestina-konflikten

  • Några ord om ”VAD?” konflikten handlar om:

   Klippt från http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=106489 (tack för tipset Petra!):

   Israel har under hela sin existens tvingas kämpa för sitt livsrum och existensberättigande med både palestinier och andra grannar. När krigen slutat i Israels seger och israeler byggt upp sina egna bosättningar på ockuperad mark har det fått palestinier att svara med terrorism. Israel har svarat på självmordsdåd med att bomba palestinska områden och flyktingläger.

   Ett av hindren för en varaktig fred är extrema judiska grupper i Israel. De har bildat religiösa partier som har en stark ställning i Israels parlament och på andra håll i samhället. Religiösa rörelser som tolkar Bibeln bokstavligt ser ett bibliskt Storisrael (Eretz Israel) som det land Abraham lovat dem. Till detta Storisrael hör Sinai, Västbanken och Golanhöjderna, som Israel erövrade av sina grannar år 1967. Ett extremt uttryck för tankegångarna i dessa ytterlighetsrörelser var mordet på premiärminister Yitzhak Rabin år 1995. Rabin hade spelat en viktig roll i fredsförhandlingarna i Oslo tillsammans med den palestinske ledaren Yasser Arafat.

   Palestinierna kräver att en palestinsk stat upprättas utanför gränserna före kriget 1967. En annan viktig tvistefråga gäller de palestinier som lever i diasporan. När Israel blev självständigt 1948 drevs nära en miljon palestinska araber från sina hem. De har enligt palestinierna rätt att återvända till sina hem.

   Omkring fyra miljoner palestinska flyktingar väntar i grannländerna och på olika håll i de ockuperade områdena på möjlighet att återvända till familjens gamla hem. Över en miljon av dem lever i flyktingläger med nödhjälp från FN.

   År 1964 grundades den Palestinska befrielseorganisationen PLO för att driva palestiniernas sak och ledare för den blev Yasser Arafat, som redan ledde organisationen Fatah.

 1. Varför har konflikten uppstått? Ge lite bakgrund!

  Eller med andra ord: visa att du kan ge ett historiskt perspektiv på konflikten! 😉

  • Här använder jag en källa som Petra tipsade om (tack för tipset!): http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=106489

   Konfliktens bakgrund

   Konflikten mellan judar och muslimer började ta form i början av 1900-talet. Då drev antisemitismen som förstärktes i Europa och Ryssland hundratusentals judar till Palestina, USA och Sydamerika.

   I första världskriget behövde ententen, till vilken en stor del av västmakterna hörde, stöd från Mellanöstern i sin kamp mot Turkiet, som hörde till centralmakterna. I gengäld lovade ententen stöda de arabiska områdenas frigörelse. Men samtidigt lovade man också stöda den sionistiska rörelsen, som strävade efter att grunda en självständig judisk stat i Palestina.

   Självständighetslöftena till araberna och judarna var ingenting värda, för redan år 1916 hade Storbritannien och Frankrike i hemlighet sinsemellan delat upp Mellanöstern i intressesfärer. Enligt avtalet tillföll Palestina Storbritannien, som faktiskt fick det år 1922 som ett mandat under Nationernas förbund och behöll det ända till år 1948. Under mandatperioden flyttade tusentals judar till Palestina, framför allt på flykt undan nazisternas judeförföljelser före och under andra världskriget.

   Under den brittiska mandatperioden uppstod blodiga sammanstötningar mellan judar och araber i Palestina. Efter andra världskriget blev den omfattande förintelsen av judarna känd för alla. Segrarmakterna i kriget och FN började, dels som en gottgörelse för judarna, dels för att undvika en större konflikt, göra upp planer på en delning av Palestina. FN:s säkerhetsråd röstade för planen på delning av Palestina år 1947. Enligt den skulle Palestina delas i två självständiga stater: judarna skulle få 55 procent och araberna 45 procent av områdets yta. Arabstaterna motsatte sig planen och såg delningen som orättvis, eftersom det bodde bara ca 600 000-650 000 judar i området och över en miljon araber.

   År 1948 proklamerade sig Israel som en självständig stat. Nästan en miljon palestinier tvingades fly från landet undan nykomlingarna. Genast med den judiska statens födelse uppkom en konflikt, som man redan i nästan 60 år försökt lösa på högsta möjliga nivå, utan resultat. Extrema rörelser i både Israel och Palestina är det största hindret för en varaktig fred.

   Detta tyckte jag också var jätteintressant:

   Grundandet av staten Israel var målet för sionismen, en politisk rörelse som uppkom i Europa. Sionisterna ville i judarnas förlovade land, Palestina, skapa en nationalstat dit alla världens judar som levde i diasporan kunde komma och där de kunde leva fritt utan att bli förföljda. Israel är dock för närvarande det nästan enda stället i världen där judar måste vara rädda på grund av att de är judar.

   och detta:

   Enligt ett program som uppgjordes i Israels parlament knesset år 1950 har vilken jude som helst, som bor var som helst, rätt att flytta till Israel och få israeliskt medborgarskap. Så är det fortfarande.

  • Krig

   Ockupationer

   murbygge:
   ”Sharon blev premiärminister och hans regering började uppföra ett hundratals kilometer långt stängsel för att isolera de palestinska områdena från Israel och förhindra palestinska terroristers självmordsattacker. Stängslet, som delvis är en hög mur, gör det svårt för dem som t.ex. arbetar i Jerusalem att ta sig dit och hem. Enligt palestinierna har Israel dessutom dragit stängslet så att de bördigaste odlingsmarkerna, där också en stor del av områdets vattentillgångar finns, hamnat på den israeliska sidan. Stängselbygget har fördömts av bl.a. FN. Internationella domstolen i Haag har konstaterat att stängslet är olagligt eftersom det delvis löper öster om den gröna linjen (Green Line). Uppförandet av stängslet fortsätter dock.”

   arresteringar och mord:
   Bl a: Israels utrikesminister Yitzhak Rabin mördades 1995 av en israelisk fanatiker, efter att året innan ha fått Nobels fredspris tillsammans med palestiniernas ledare Yasser Arafat för sitt arbete för fred.

   Terroristattentat:
   Den mest tragiska palestinska aktionen genomfördes under sommar-OS i München år 1972, när terrorister tillhörande PLO-gruppen Svart september tog elva israeliska olympiaddeltagare som gisslan. Ett misslyckat försök att frita dem ledde till att alla elva och dessutom fem terrorister och en polis dödades. Efter terrordådet inledde den israeliska underrättelsetjänsten Mossad Operation Guds hämnd för att lönnmörda de palestinier som deltog i gisslantagandet.

   Nya aktörer = PLO blir mer samarbetsvilligt, men då får mindre samarbetsvilliga organisationer såsom Hamas mer makt:

   ”PLO:s linje och förhandlingstaktik förändrades radikalt i slutet av 1980-talet och organisationen erkände bl.a. Israels existens.

   Bland palestinierna finns fortfarande extrema rörelser som går in för islamiskt heligt krig – bl.a. Hamas, Islamisk jihad och al-Aqsa-moskéns martyrers brigader – som inte erkänner Israel och som anammat terroraktioner som en berättigad form av motstånd. Rörelserna uppkom huvudsakligen under 1980-talet som ett alternativ till PLO som under Arafats ledning börjat bedriva en mer moderat politik i förhållande till Israel.

   År 2005 segrade Hamas i parlamentsvalet i Palestina. Hamas’ valseger har försvårat fredsprocessen ytterligare, eftersom västmakterna klassificerat Hamas som en terroristorganisation och Hamas inte går med på att erkänna Israel.”

   Konflikt mellan arabstaterna och Israel/USA:

   ”Arabstaterna har stött palestiniernas sak på den internationella arenan och också gett Palestina ekonomiskt bistånd. De har dock anklagats för passivitet i försöken att nå en lösning på konflikten, vilket till stor del beror på de inbördes konflikter och den maktkamp som präglat Arabförbundet.”

   ”Under det kalla kriget stödde USA och dess allierade aktivt Israel, medan Sovjetunionen stödde arabstaterna.

   USA har en central roll i försöken att lösa konflikten, inte minst för att landet är Israels starkaste stöttepelare. USA ger varje år till Israel utvecklingsbistånd för miljarder dollar, till stor del för militära ändamål. USA har dock också gett Egypten och Jordanien ett betydande stöd.”

 2. Här kommer det jag har hittat om Israel – Palestina konflikten.

  Israel – Palestina konflikten

  När?
  Huvudorsaken är dock grundandet av den judiska staten Israel år 1948, som drev bort nära en miljon palestinska araber från sina hem.

  Vad/Var? + lite till
  Konflikten mellan Israel och palestinierna har pågått under flera generationer. En viktig del av bakgrunden är den stora betydelse Palestina har för två olika religioner – judendomen och islam.
  Huvudorsaken är dock grundandet av den judiska staten Israel år 1948, som drev bort nära en miljon palestinska araber från sina hem.
  I konflikten strider två folk om samma markområden, främst Västbanken och Gaza, som huvudsakligen bebos av palestinier, men som erövrades av Israel i sexdagarskriget år 1967. Israel började därefter bygga egna olagliga bosättningar i de ockuperade områdena. Framför allt är det denna ockupation som palestinierna bittert motsätter sig.
  Också om det inte i konflikten är fråga om ett religionskrig är en central del av den ändå kampen om östra Jerusalem, platsen för både två av islams heliga byggnader, Klippdomen och Al Aqsa-moskén och de för judarna viktiga Tempelberget och Klagomuren. Religionen ökar känsloladdningen för båda parterna.
  Konflikten mellan Israel och Palestina kan inte ses enbart om ett krig mellan två folk, utan det är fråga om en mångfasetterad världspolitisk konflikt som utom Israel och Palestina engagerar också de omgivande arabstaterna, västvärlden och Ryssland. Den har ända från början utgjort en del av stormaktspolitiken
  Hittat på: http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=106489

  Bakgrund?
  Judarna påpekar att det i detta område redan före 1948 funnits två judiska stater: Sauls, Davids och Salomos kungadöme under 1000- och 900-talen f.Kr. samt hasmonéernas rike från mackabéerupproret 166 fram till romarnas erövring av Judeen 63 f.Kr.
  Hittat på: http://www.ne.se/israel-palestina-fr%C3%A5gan
  I judarnas heliga skrift ges landet Kanan (Palestina) till det judiska folket. Det känns som om det alltid har varit konflikter om Palestina. Fast det var först när korstågen började som konflikten fick en sådan religiös kraft. Judarna ser Jerusalem som Guds stad, muslimerna ser Jerusalem som sin tredje heligaste stad. Också för de kristna är Jerusalem viktig då en man vid namn Jesus sägs ha dött där. Dessutom är det vattenbrist i regionen, och kontrollen över floden Jordan är viktig.
  Finns mer att läsa om på länken här nedanför: http://www.mimersbrunn.se/Palestina_Vs_Israel_Konflikten_14699.htm

  Följder?
  Israel har vunnit några krig och då utvidgat sitt territorium. Man kontrollerar nu de viktiga Golanhöjderna och således floden Jordan. Vattenbrist är en av orsakerna till konflikten. Dessutom kontrollerar man nu också Gazaremsan och Västbanken. Västbanken har förhållandevis mycket grundvatten. Israel har också blivit en av många hatad stat, då väldigt många anser att deras behandling av palestinierna är fruktansvärd. Israel har också lidit förluster från krigen. Israels ekonomi har blivit något lidande av konflikten, då många, särskilt inom den politiska vänstern, väljer att bojkotta Israeliska varor. Däremot existerar den judiska staten igen, vilket den inte gjorde för 60år sedan. Palestinierna, som fortfarande är ett statslöst folk, har dock lidit störst förluster. Idag är dem beroende av att arbeta i Israel, och uppemot 70 % av Gazas befolkning är arbetslös. Nu när Israel håller på att bygga en mur och stänger gränsposteringar kan man nog inte räkna med förbättringar. Många palestinier har fördrivits eller flytt från sina hem och hamnat i flyktingförläggningar, och många bor där än, även deras barn.
  Hittat på: http://www.mimersbrunn.se/Palestina_Vs_Israel_Konflikten_14699.htm

  Här kommer även en till länk där jag hittat mycket om konflikten, men vill inte kopiera in allt:
  http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=106489

  • Bra jobbat: bra urval av information och bra att du uppger dina källor!

   Ett generellt råd till hela gruppen:

   Tänk på att olika källor värderas olika. Skolarbeten som mellanstadieelever väger alltså inte lika tungt som artiklar i NE. Använder man Mimers brunn måste man vara mycket uppmärksam. Det som står där är inte alltid fackgranskat. Ibland har någon lärare läst och bedömt det, men inte alltid och vi som läser artikeln känner oftast inte artikelförfattaren (om han eller hon är mycket insatt i ämnet eller bara skrivit av allt möjligt han eller hon har hittat på nätet).

   När man hittar en källa som verkar intressant så läs gärna sidan om den organisation/de personer som skapat webbplatsen, till exempel: http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=34758&contentlan=3&culture=sv-FI. Då kan ni lättare bilda er en uppfattning om ifall de som skrivit den är opartiska (inte håller på varken palestinier eller judar utan vill ge en nyanserad bild av läget) och om de är välinformerade (eller själva bara googlat lite på måfå efter lite fakta).

 3. Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra. Konflikten gäller territoriellt ett område som båda sidor ställer anspråk på: för judarna är det Toras Eretz Yisrael, ‘Landet Israel’, för de palestinska araberna är det Falastin, ‘Palestina’.
  År 1917 erövrade britterna Palestina från de dåvarande turkiska härskarna. År 1920 blev Palestina ett brittiskt mandat under Nationernas Förbund. Det brittiska löftet om ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina sågs av araberna som ett svek mot brittiska löften till araberna givna under världskriget. Under den brittiska mandattiden 1920–48 byggde judarna i Palestina systematiskt upp sitt nationella hem.
  Efter det andra världskriget kunde Storbritannien inte längre klara förvaltandet av Palestinamandatet, utan överlämnade 1947 frågan till FN som föreslog att Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk stat, förenade i en ekonomisk union. Den 14 maj 1948 utropade de judiska ledarna staten Israel. Den palestina-arabiska staten proklamerades inte. I stället angrep reguljära förband från Egypten, Transjordanien, Syrien, Libanon och Irak staten Israel. I det följande första arabisk-israeliska kriget lyckades Israel besegra de svaga arabiska styrkorna. Egypten, Libanon, Transjordanien och Syrien ingick vapenstilleståndsavtal med Israel 1949.
  För Palestinas araber innebar åren 1947–49 en katastrof. Den tilltänkta palestina-arabiska staten delades upp mellan Israel, Transjordanien och Egypten. Kriget ledde till att de palestinska araberna tvingades fly från sina hem i massiv skala. Inbördesstriden mellan Palestinas judar och Palestinas araber förändrades 1949 till en konflikt mellan staten Israel och dess arabiska grannstater. Detta ledde till ytterligare fyra israelisk-arabiska krig: Suezkrisen 1956, sexdagarskriget 1967, det s.k. fortsättningskriget 1969–70 samt oktoberkriget 1973. Efter det senare ingick Israel och Egypten 1979 ett slutgiltigt fredsfördrag. Även Jordanien slöt 1994 fred med Israel. Men Israels fredsförhandlingar med Syrien och Libanon har hittills (2009) förblivit resultatlösa.
  Palestinierna hade 1948 förpassats till den arabisk-israeliska konfliktens marginal. Under 1950-talet byggde dock palestinier i exil upp Palestinas nationella befrielserörelse, al-Fatah. År 1969 övertog de palestinska gerillaorganisationerna kontrollen över Palestinas befrielseorganisation, PLO. År 1987 utbröt en palestinsk folkresning, intifadan, i Gazaremsan, och 1993 undertecknades en principdeklaration om fred mellan Israel och PLO. Under år 2000 skedde under amerikansk översyn intensiva israelisk-palestinska förhandlingar om en slutlig lösning av konflikten. Dessa misslyckades dock.
  I stället utbröt i september 2000 en ny palestinsk revolt, al-Intifada al-Aqsa. Sedan dess har ett lågintensivt israelisk-palestinskt krig rasat. År 2005 utrymde Israel hela Gazaremsan. Den palestinska intifadan hade nu falnat. Men 2006 vann den islamistiska rörelsen Hamas överraskande valen till det palestinska parlamentet, och 2007 övertog Hamas med våld kontrollen över hela Gazaremsan. Efter beskjutning av israeliska städer från Gaza invaderade israelisk militär kring årsskiftet 2008/09 Gazaremsan. Under detta krig rapporterades ca 1 300 palestinier men bara 13 israeler ha dödats. Båda sidor anklagades efteråt för omfattande brott mot internationell rätt.

  http://www.ne.se/school/kort/israel-palestina-fr%C3%A5gan

  • Hej!

   Bra länktips!

   Försök gärna att kopiera in sådant som är svar på frågorna: Var? När? Vad? Orsak? och Följd?

   Och gör en egen mindmap (utifrån dessa frågor) med hjälp av det som ni hittar i boken.

   Vänliga hälsningar
   Charlotta

Kommentarer inaktiverade.