Ett delat och ett förenat land: Tyskland

Checkpoint Charlie 1989Efter andra världskriget delades det besegrade Tyskland mellan segrarmakterna: Sovjetunionen, USA, Frankrike och Storbritannien. 1949 slogs de brittiska, franska och amerikanska zonerna samman till Förbundsrepubliken Tyskland (BRD, Västtyskland), medan den sovjetiska zonen blev Tyska demokratiska republiken (DDR, Östtyskland).

1961 byggdes en mur för att förhindra östtyskar att fly till Västberlin, men officiellt byggdes muren för att förhindra västmedborgare att förstöra och spionera i det kommunistiska öst. Titta på denna film!


Titta på denna film som mycket kortfattat visar murens historia:

Titta på denna film om livet bakom muren (lägg märke till mitt ordval ”bakom” – sådana ord visar historieskrivarens attityd ;-)) och hur det blev efter murens fall:

Vill du veta mer om muren är denna dokumentär intressant (valfritt att titta):

Här kan du se en dokumentär om Östtysklands hemliga säkerhetspolis Stasi (valfritt att titta):

På 80-talet genomförde Gorbatjov såväl perestrojka som glasnost, eller med andra ord reformer för ökad ekonomisk och politisk frihet i Sovjetunionen. När förtrycket minskade vågade människor mer öppet visa sitt missnöje och flera av de kommunistiska regimerna i Östeuropa föll.

Även i Östtyskland var det oroligt. 1989 var det flera demonstrationer för ökad demokrati och många östtyskar flydde till väst via Ungern, Tjeckien och Polen. Den östtyska regimen var hårt trängd och bestämde sig för att öppna muren mellan Öst- och Västberlin den 9 nov 1989.

Året därpå, 1990, demonterade man muren och förberedde en återförening. Den skedde i början av oktober.

Flag map of Germany (separation)

En film som bland annat skildrat STASI:s metoder är De andras liv (2006). Detta filmklipp ska vi se och diskutera på lektionstid:

Fördjupning i 1900-talets historia

 • Petra, Linnea o Mathias: Imperialismen (när? vad? var? varför? hur? följd?) och avkoloniseringen  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
 • Jasmine: Första världskriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
 • Emma och Hanna: Sovjetunionen bildas och hur staten utvecklas under 1900-talet (när? vad? var? varför? hur? följd?)
 • Charlotta: Tysklands utveckling under 1900-talet från första världskriget och framåt  (när? vad? var? varför? hur? följd?) Ev jämföra med till exempel Italien och Spanien.
 • Lena o Madde: Andra världskriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
 • Olle, Tobbe o David: Kalla kriget  (när? vad? var? varför? hur? följd?)
Gör så här:
 1. Samla viktiga fakta. Sålla hårt. Använd flera källor (till exempel läroboken, olika digitala resurser på nätet, romaner, filmer, datorspel) och var i samband med det källkritisk. Ta bara med det som du tycker är särskilt intressant och/eller viktigt. Skriv upp nyckelord/en sammanfattning, så att ni vet vad ni vill presentera för gruppen nästa vecka. Kopiera denna så att alla har tillgång till materialet innan ni skiljs åt!
 2. Välj ut illustrationer för det ni ska tala kring: konkreta exempel (till exempel så bör man berätta om kubakrisen när man talar om Kalla kriget och inte bara tala generellt om att det kallas för kalla kriget därför att …), bilder, filmklipp, platser ni ska visa på en karta, saker ni ska skriva på tavlan eller på en PowerPoint …
 3. Reflektera kring det. Gör egna jämförelser och försök att dra egna slutsatser. Tänk källkritiskt kring ditt material och berätta hur du tänkt. På så vis syns det om du har förstått. Dessutom blir din redovisning mycket mer intressant.

När dessa tre delar är färdiga, är det dags för redovisning.

Jag hittade några bra förslag på källor man kan jämföra när man vill träna sig i källkritik:

Wikipedia om Metapedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metapedia
Metapedia om Wikipedia
http://en.metapedia.org/wiki/Wikipedia
Adolf Hitler i Metapedia
http://sv.metapedia.org/wiki/Adolf_Hitler
Adolf Hitler i Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hitler

och

Forum för levande historia
http://www.levandehistoria.se/
Sann historia
http://www.levandehistoria.com/

och

Whitehouse i domännamnet
http://www.whitehouse.com
http://www.whitehouse.de/
http://www.whitehouse.net 
http://www.whitehouse.gov/

 

Här kan du hitta fler tips på webbsidor som man kan jämföra:  http://kollakallans.wikispaces.com/K%C3%A4llkritik+-+exempelsidor

Vet du vad du ska göra när en atombomb exploderar? Se här:

Förklara dessa viktiga begrepp och sätt in dem i ett sammanhang

Berlin Conference 1884I samband med industrialiseringen av Europa (som börjar ungefär vid mitten av 1700-talet och tar verklig fart under 1800-talet) förändrades samhället från grunden.

När man pratar om Europa och hur samhället såg ut under den senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet så kommer nedanstående begrepp ofta upp. Beskriv dem och sätt in dem i sitt historiska sammanhang!

 • Industrialisering
 • Urbanisering
 • Rationalisering
 • Kolonisering
 • Imperialism
 • Nationalism
 • Massproduktion
 • Befolkningsökning
 • Emigration
 • Växande klassklyftor
 • Krav på demokratisering
 • Konservatism
 • Liberalism
 • Socialism

På 1800-talet kunde man med hjälp av ny teknik massproducera böcker och tidningar. Det ledde till att tillgången på intressanta och bra böcker och tidningar ökade och priserna minskade. Följetonger blev vanliga (ex Dickens). Man satt och läste tillsammans, precis som man lite senare satt samlade runt radion och sedan tv:n.

Vad samlas vi kring i dag?

Allt fler människor läste (allt fler orkade, kunde, ville och hade råd). Obs! Detta gällde generellt inte arbetarna (de flesta av dem kunde inte; de varken hann eller orkade och de inte hade tillgång till böcker), men de som arbetade som tjänare eller pigor i de rika hemmen kunde ibland ha tid för läsning och dessutom tillgång till böcker i de rika husägarnas bibliotek. Författares åsikter fick i många länder ett stort genomslag, för det fanns fortfarande varken radio, tv eller internet som kunde konkurrera om människors tid och intresse.

Vilkas åsikter har stort genomslag i dag?

På 1800-talet var det medelklassens ideal och normer som gällde. Tidigare hade adeln och kungen bestämt samhällets ideal (vad som är bra) och normer (vad som anses rätt och fel). Idealet blev duktiga och företagsamma män som själva lyckats skapa sina rikedomar. Samtidigt ansåg många att de som var fattiga var det p g a sina personliga brister (de var helt enkelt inte duktiga/skickliga/företagsamma; kanske berodde deras fattigdom kort och gott på att de var lata?!).

Vilkas ideal och normer är det som gäller i dag?

 

Fördjupa dig

När ni är färdiga med de tre inläggen för vecka 47 och 48, ska ni jobba med följande frågor i valfri ordning.
Tips: Ta de frågor först som intresserar er mest!
Skriv era svar som kommentarer till detta inlägg!
 • De rättigheter som kvinnor kämpade för under 1800-talet är till stor del genomförda. Finns det fortfarande brister i jämställdheten i länder så som Sverige? Hur får man ett helt jämställt samhälle?
 • Kan människor vara jämlika även om det inte är jämställt mellan män och kvinnor?
 • Varför blev Sverige en demokrati? Försök att hitta tecken/att förklara varför det blev som det blev! Jämför gärna med andra länder.
 • Arbetskonflikten i Ådalen 1931 har beskrivits och tolkats olika. Vad beror det på?
 • Varför har samlingsregeringen blivit både lovordad och kritiserad? Vilka för- och nackdelar har samlingsregeringar?
 • Hur kom det sig att socialdemokraterna kunde ha regeringsmakten i hela 52 år efter 1945?
 • Varför anses Sverige ofta ha ett högt internationellt anseende? Tror du att det kommer att bestå? Varför/varför inte?

Tips: Har du testat Qwiki? Verktyget påminner om Wikipedia men du får istället se ett slags bildspel och en kortfattad text som läses upp. Vill man till exempel ha snabb, grafisk information om ett land kan det vara riktigt användbart. Här kan du se en film om ”demokrati”:  http://www.qwiki.com/q/Democracy

View Democracy and over 3,000,000 other topics on Qwiki.

 

Här kan du se en presentation av Simrishamn: http://www.qwiki.com/q/Simrishamn

View Simrishamn and over 3,000,000 other topics on Qwiki.

och om Sverige:

View Sweden and over 3,000,000 other topics on Qwiki.

Visst är det intressant att titta på uppslagsord som man känner till lite om!? Det är lättare att vara källkritisk då.

Demokratins utveckling, del 3

Nästa steg är att fundera över vad som saknas? Vad mer vill och behöver vi ta reda på?

Nedanförstående instuderingsfrågor hittade jag på ”läropaket” på NE. Hur många av dem kan ni besvara redan nu?

Instuderingsfrågor demokrati och statsskick

 1. Vad betyder ordet demokrati?
 2. Var och när uppstod det man anser vara de första demokratierna?
 3. Förklara skillnaden mellan direkt och representativ demokrati.
 4. Vilka fördelar och nackdelar finns med direkt demokrati?
 5. Vilka fördelar och nackdelar finns med representativ demokrati?
 6. Förklara vad majoritetsprincipen innebär.
 7. Förklara vad följande styrelseskick innebär och ge exempel på ett land som styrs på detta sätt:

a)      Monarki

b)      Republik

c)      Diktatur

d)     Teokrati

 1. Vilka friheter och rättigheter ska finnas för att ett land ska anses vara demokratiskt?
 2. Vilka fri- och rättigheter som finns i demokratier saknas oftast i diktaturer?
 3. Vilka problem kan finnas med demokrati? Beskriv och diskutera.

Får du tid över så leta intressanta fakta på egen hand och tipsa oss andra via bloggen genom att citera eller referera från dina källor. Glöm inte att göra källhänvisningar så att vi lätt kan hitta det du läst om vi vill veta mer.

Här kan du få tips på användbart material när du fördjupar dig:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/demokratins-historia

Här kan du se en 4-minutersfilm om hur det ser ut i Kina vad gäller demokratin: http://www.ne.se/lang/demokrati#http://www.ne.se/modals/view_film.jsp?mediaId=466||facebox

 

Filmen Titanic från 1997 speglar både början av 1900-talet och vår tid

TitanicAlltsedan 1920-talet har Titanics undergång den 14 april 1912 varit föremål för filmatiseringar. I så gott som alla av dessa är skildringen av fartygets dramatiska och utdragna undergång kompletterad av berättelser om romanser som spirar under de första dagarnas seglats och når sin kulmen i och med fartygskatastrofen. Detta koncept utmärker även James Camerons version från 1997, som är en av de mest inkomstbringade filmerna i filmhistorien.

Historiemedvetande och lite källkritik…

Redan i inledningssekvensen slår Cameron och hans filmteam en brygga mellan nu och då. Berätta hur de gör detta rent berättartekniskt!

Även vad gäller filmens innehåll finns det ett samband mellan nu och då. Klass- och genusfrågor var aktuella 1912, när filmen gjordes 1997 och de är aktuella än idag, när vi ser filmen 2011. Ge några exempel på hur Cameron tar upp orättvisor mellan olika samhällsklasser (överklass, medelklass, underklass) och ojämlikhet mellan män och kvinnor! Känns frågorna fortfarande aktuella och viktiga? Varför? Hur påverkar detta vårt intresse av att se filmen?

Å ena sidan är vi historia. Det vi har varit med om och det vi har gjort tillhör det förflutna; historien. Å andra sidan gör vi historia. Vad vi väljer att göra och inte göra påverkar hur framtiden kommer att se ut.

När vi sedan ska beskriva historien kan vi inte låta bli att färgas av vår egen samtid, våra intressen och erfarenheter. Vi utgår från nuet när vi blickar tillbaka och det blir därför den egna tidens frågor som står i fokus när vi försöker skildra det som varit. Försök att beskriva filmen Titanic utifrån dessa resonemang!

När den åldrande Rose visas en datoranimerad sekvens där fartygets undergång beskrivs i tekniska termer, så säger hon att ”det var annorlunda att själv uppleva katastrofen”. Vi får därefter följa hennes personliga berättelse av vad som hände. Samma historia kan berättas på flera olika sätt. Hur skiljer sig historien i läroböcker och annan saklitteratur från historia på film? Vilka fördelar och vilka nackdelar har de olika medierna?

Stöwer TitanicFilmen Titanic är ett exempel av många på att filmpubliken inte främst ser en spelfilm för att lära sig historia. De flesta som valt att se filmen har säkert känt till de stora dragen i historien redan innan. De visste t ex att fartyget skulle gå under. Vilka skäl tror du istället de har haft till att se filmen? Tror du att filmen ändå påverkar deras syn på det förflutna? Ge exempel på hur filmen skulle kunna göra det!

Kärlek och kvinnlig frigörelse…

Jämför kärleksparet i filmen med andra kända kärlekspar från litteraturen! Ta t ex fasta på temat ”förbjuden kärlek” eller ”kvinnan av klass och mannen av folket”…

Förutom kärlekshistorien handlar filmen också om en ung kvinnas frigörelse. I flera scener får man på olika sätt se hur både fästmannen och modern försöker begränsa Roses rörelsefrihet och hennes närmande till Jack. Ge exempel på detta! Varför är det så viktigt för Roses mor att Rose gifter sig med ”den rätte”? Vem är ”den rätte” enligt Roses mor? Varför då? Tror du att det hade varit möjligt för en riktig ”Rose” att frigöra sig från sin klass år 1912? Hur är det idag? Vilka förutsättningar har unga kvinnor att ta plats idag? Hur är samspelet mellan män och kvinnor i västvärlden idag? Hur är det i övriga delar av världen? Vad skulle kunna bli bättre?

Vad fanns det för motiv till att vid Titanics undergång låta kvinnor och barn gå först i livbåtarna? I USA protesterade feminister som menade att ”votes for women” var viktigare än ”boats for women”. Vad menade de med detta yttrande?

Kan en kvinna i västvärlden i början av 1900-talet både bejaka kärleken till en man och sin självständighet? Ta gärna reda på mer om kvinnans situation i början av 1900-talet!

Framstegstro, men en ny tid nalkas…

RMS Titanic Deck LayoutNär Titanic byggdes var tidsandan sådan att man bejakade all ny teknik utan att man tänkte på de möjliga riskerna. Många trodde att Titanic, som då var världens största fartyg, var osänkbar och därför brydde man sig inte om att ha tillräckligt många livbåtar. (Eftersom det dessutom dröjde flera timmar innan andra skepp hann till olycksplatsen överlevde endast 705 av de 2 200 passagerarna och besättningsmännen.) Finns det exempel på liknande optimism idag? Tycker du att vi tar stora risker när det gäller den tekniska utvecklingen? Utveckla gärna ditt svar!

Tidigt i filmen får vi se hur olika föremål packas upp i Roses hytt.  Då kommenterar Cal Roses samling av tavlor:

Cal Hockley: – God, not those finger paintings again. They surtainly were a waste of money.

Rose: – The difference between Cal’s taste in art and mine is that I have some. They’re fascinating. It’s like being inside a dream or something. There’s truth but no logic.

Känner du igen någon tavla? Scenen bygger på att vi i publiken vet vem konstnären är och att han blev en modernismens ledande företrädare. Vad vill Cameron få sagt med denna scen? Hur vill han att vi ska uppleva Rose respektive hennes fästman Cal? Vem av dem kommer att klara sig bäst i livet (”i den nya tiden”) tror du?

Klasskillnader…

Titanic LageFrån vilket land avgår Titanic och till vilket land skulle hon anlända? Från vilka länder kommer de som reser i första respektive tredje klass?

I ett flertal scener visas vad som utmärker överklass kontra underklass. Vilka är de utmärkande dragen vid middagarna i första klass? Hur fungerar det sociala spelet? Jämför med dina egna erfarenheter av skvaller, status, rangordning, ekonomisk makt, relationen mellan kvinnor och män, etc!

I första klass är Rose en av de få som vågar utmana den gängse bilden av klassuppdelningar, könsroller och framstegstänkande. Även Jack är en klassöverskridare. Ge exempel på några sätt som de bryter mot klasskonventionerna! Utgå t ex från scenen då Jack blir inbjuden till att dinera i första klass och scenen då Rose följer med Jack till tredje klassens samlingslokal.

En annan intressant klassresenär är Molly Brown. Varför är inte hon accepterad fullt ut av de andra passagerarna i första klass? När fartyget håller på att gå under utmärker hon sig genom att hon vill att man ska ro tillbaka de halvtomma livbåtarna till olycksplatsen för att kunna rädda fler människor. Tror ni att man gjorde det? Varför/varför inte? Tycker ni att Cameron skildrar Molly Brown som mer sympatisk än de övriga förstaklassresenärerna? Tror ni att klassresenärer är bättre människor än andra? Varför/varför inte?

Demokratins utveckling, del 1

Vi börjar med att se en film om folkrörelserna: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/6087

och så läser vi om demokratins utveckling på riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1515.aspx

Vi börjar med att orientera oss/skaffa oss lite allmänbildning. I boken står det om demokratins utveckling framför allt på sidorna:

 • 49-51 Världen börjar demokratiseras
 • 66-73 Sverige – Från 1800-tal till 1920

Läs sidorna och plocka ut det viktigaste. Svara på frågorna i slutet på varje avsnitt genom att skriva kommentarer till detta inlägg (en kommentar per avsnitt). Jobba gärna i grupp!

 

Familjen förr och nu

Läs s 200-203 och sök mer material på nätet!
Besvara frågorna genom att skriva kommentarer på detta inlägg! (Alla svar finns inte i boken.)
 • Vilka människor ingick ofta i den innersta familjekretsen förr?
 • Hur ser det ut i dag?
 • Varför var skilsmässor så ovanliga förr och vilka skäl kunde man ha för att få ta ut skilsmässa?
 • När blev skilsmässor mer vanliga? Vad gjorde att de ökade?
 • Hur är det i dag?
 • I dag väljer många par att vara sambo, det vill säga leva tillsammans utan att vara gifta. Hur påverkar detta familjebanden anser du? Vilka fördelar respektive nackdelar finns mellan att vara gifta och att vara sambo?
 • När blev det ”tillåtet” att vara homosexuell? Vilka rättigheter har i dag homosexuella par i Sverige och i andra delar av världen?

Är du sugen på att lära dig mer om hur folk levde förr? Här kommer några tips:

Här kan du hitta tips på användbara artiklar hur barn har haft det:  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/barndomens-historia

om mat och matvanor:  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/historia-om-mat-och-matvanor

och om relationer, kärlek och sex:  http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/historia-om-relationer-karlek-och-sex

Om du hittar något som du tycker är intressant så klistra in det som en kommentar till detta inlägg även om det inte är ett svar på någon av frågorna!

 

 

 

Länge var homosexualitet förbjuden och ännu längre ansågs det vara en sjukdom. Se den här varningsfilmen (Som tur är skulle inte liknande filmer kunna göras i dag, eller? Är svenskar helt fördomslösa?):

Hur man bodde förr

Läs sidorna i boken: s 180-183. Svara genom att skriva en kommentar på detta inlägg!

 • Hur bodde de flesta svenskar före respektive efter industrialiseringen av Sverige?
 • Vad är Lubbe Nordström mest känd för i dag?
 • När fick vi rinnande vatten och elektricitet och i hemmen och hur påverkade det boendet?
 • Vad menas med ”folkhemmet”?
 • Vad menas med ”miljonprogrammet” och varför skapades det? Hur ser man på miljonprogrammet i dag?

Här ger Per Albin Hansson sin version av ”folkhemmet”:

Så här sa Olof Palme om folkhemmet:

Här kan du lyssna till ett radioreportage av Lubbe Nordström: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=590075 och här kan du läsa hela Lubbe Nordströms skildring av Lort-Sverige (1938):  http://runeberg.org/lortsvrg/.

Men hur är det i dag då? Är det renare och kanske till och med för rent i dag eller finns det fortfarande ett Lort-Sverige? Här kan du läsa en artikel i Sydsvenska Dagbladet om vad forskningen visar:  http://www.sydsvenskan.se/bostad/article95368/Lort-Sverige-pa-vag-tillbaka.html